Co je zůstatková hodnota?

Zůstatková hodnota předmětu leasingu je rozdíl mezi pořizovací cenou předmětu a jeho odpisy.