Co je smluvní poplatek?

Jedná se o poplatek, který leasingová společnost fakturuje příjemci leasingu za administrativní činnost spojenou s uzavřením leasingové smlouvy.