Co je rezerva a na co slouží?

Rezerva, kterou si bude fond tvořit ve výši 0,3 % ročně bude určena na krytí možných ztrát v případě pokud některý z emitentů dluhopisů nebude v průběhu životnosti fondu schopen splácet své závazky a cena těchto obligací klesne.

Snaha po uplynutí 5 let je přinést klientovi zpět vložený kapitál a k ochraně kapitálu slouží právě tato rezerva.

V případě, že žádný z emitentů nebude mít problémy se splácením závazků a nedojde k defaultu, kumulované rezervy (která bude průběžně úročena) se vyplatí spolu s posledním kupónem při splacení produktu.

Poslední výplata kupónu tak bude 3 % + 1,5 %.