Co je prodejní cena?

Z pohledu poskytovatele leasingu se jedná o cenu, za kterou předmět leasingu prodá po řádném ukončení leasingu dosavadnímu příjemci leasingu. MONETA Leasing používá symbolické prodejní ceny, například 1000 Kč nebo 50 EUR.