Co je měnový swap?

Nákup nebo prodej jedné měny za jinou za kurz dohodnutý mezi zúčastněnými stranami v době uzavření obchodu (počáteční konverze) a současné sjednání zpětného prodeje nebo nákupu v předem domluveném budoucím termínu a za předem domluvený kurz (konečná konverze). Vypořádání konečné konverze proběhne nejdříve následující pracovní den po vypořádání počáteční konverze.