Co je měnový forward?

Nákup nebo prodej jedné měny za jinou za kurz dohodnutý mezi zúčastněnými stranami v době uzavření obchodu a v předem domluveném budoucím termínu, který nastane ne dříve než 3 pracovní dny od uzavření obchodu.