Co je „pojistka na blbost“?

„Pojistka na blbost“ Vás dokáže ochránit před důsledky mnoha neblahých událostí, které by Vám jinak velmi zkomplikovaly život.

Co je pojistka na blbost?

Pojistka na blbost“ je lidovým označením pojištění odpovědnosti, které se sjednává pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené někomu jinému. Pojištění odpovědnosti za škodu nabízejí banky a pojišťovny pro různé životní situace či potřeby, nejčastěji jde o pojištění občanské odpovědnosti nebo o pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.

MONETA Money Bank od 11. 6. 2018 nabízí ve spolupráci s Direct pojišťovnou, a.s., Pojištění odpovědnosti, které chrání Vás i osoby žijící ve společné domácnosti před řadou každodenních rizik.

Co si pojistíte s pojistkou na blbost?

  • Odpovědnost z běžného života – patří sem škody vzniklé při rekreaci či zábavě, činnostech v domácnosti a při práci, která není výdělečnou nebo jinak vyloučenou činností
  • Odpovědnost za zvíře – kryje škody způsobené zvířetem ve Vašem vlastnictví, které nechováte k výdělečným účelům

  • Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti – zahrnuje škody způsobené nemovitostí, například uvolněnou střešní taškou nebo vodou z prasklého potrubí

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje například na škody:

  • způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí
  • vzniklé následkem požití alkoholu nebo návykových látek
  • způsobené při podnikání
  • způsobené na životním prostředí
  • mezi pojištěnými nebo osobami blízkými, například v rámci rodiny

Podrobné informace najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění majetku a příslušných Doplňkových pojistných podmínkách.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5