Co je podřízený vklad?

Jedná se o dlouhodobý depozitní produkt s garantovanou úrokovou sazbou vyšší, než je obvyklé u termínovaných vkladů. Vaše peníze budou zahrnuty do kapitálu jedné z předních společností obchodovaných na Pražské burze cenných papírů.


Na nepojištěný podřízený vklad se narozdíl od našich standardních produktů nevztahuje pojištění vkladů u Garančního systému finančního trhu. Vklad je na pevnou dobu a není ho možné předčasně ukončit a vybrat ani úplně, ani částečně. Na vklad si nelze od MONETA Money Bank půjčit. V případě, že by došlo k likvidaci či úpadku banky se tyto pohledávky vyplatí až po uspokojení všech nepodřízených pohledávek.