Co je podpojištění u pojištění majetku a co mám udělat, aby k němu nedošlo?

Podpojištění znamená, že máte majetek pojištěný na nižší hodnotu, než je skutečná. Pokud při likvidaci případné pojistné události pojišťovna zjistí, že máte výrazně podpojištěnou budovu, zásoby, stroje, elektroniku a ostatní vybavení může Vám snížit pojistné plnění. Při sjednání smlouvy proto dbejte na správné určení hodnoty, která by měla odpovídat u budovy částce, za kterou lze postavit stejnou či obdobnou budovu. U zásob, strojů, elektroniky a ostatního vybavení by částka měla odpovídat ceně, za kterou byste si zakoupili nové vybavení.