Co je operativní leasing?

Operativní leasing je krátkodobý či střednědobý pronájem předmětu leasingu, kdy doba trvání leasingové smlouvy je kratší než ekonomická životnost předmětu a leasingové splátky zahrnují jen určitou část pořizovací ceny s tím, že riziko zůstatkové hodnoty předmětu leasingu nese poskytovatel leasingu. Jeho účelem je zabezpečit pro klienta potřebný majetek, případně i jeho obsluhu a údržbu, pro který není dostatečné využití po celou dobu jeho životnosti a který proto není vhodné koupit do vlastnictví.