Co je leasingový koeficient?

Pojetí leasingového koeficientu se u leasingových společností liší. Některé společnosti volí takovou definici tohoto pojmu, která vede k jeho co nejnižším hodnotám, a prezentují ho, zcela mylně, jako měřítko výhodnosti svých služeb pro zájemce o leasing.

Z tohoto důvodu je vhodnějším ukazatelem pro porovnání výhodnosti leasingových nabídek srovnání leasingové ceny a všech poplatků, které musí příjemce leasingu společnosti zaplatit.

Leasingový koeficient je dán podílem celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu leasingu včetně DPH. Vyjadřuje celkové zvýšení nákladů při leasingu ve srovnání s pořízením předmětu za hotové.