Co je kapitálový účet?

Kapitálový účet je pojem z oblasti zahraničního obchodu. Je součástí platební bilance daného státu a zahrnuje přesuny kapitálu mezi jednotlivými zeměmi.

Co je platební bilance
Platební bilance, celým názvem platební bilance zahraničního obchodu, vyjadřuje v penězích hospodářské transakce mezi určitou zemí, např. ČR, a jejími zahraničními partnery za určité období – zpravidla za jeden účetní rok. Přehled platební bilance ČR sestavuje Česká národní banka.

Struktura platební bilance sestává z několika položek – účtů. Mezi ně patří i kapitálový účet, který zahrnuje příjmy a výdaje související s kapitálovými transfery.

Kromě kapitálového účtu tvoří platební bilanci zahraničního obchodu např. také:
- Běžný účet – obsahuje např. bilanci vývozu a dovozu zboží a služeb
- Finanční účet – zahrnuje bilanci různých typů investic
- Účet rezerv a příslušných položek a další.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5