Co je finanční leasing?

Jedná se o dlouhodobé užívání předmětu leasingu, kdy poskytovatel leasingu převádí na příjemce leasingu všechna rizika a výnosy, spojené s provozem předmětu. Doba leasingu se v podstatě kryje s dobou ekonomické životnosti financovaného předmětu a leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého předmětu.


Podle možnosti odkupu předmětu na konci leasingu rozlišujeme:
- leasing s povinností odkupu předmětu
- leasing s právem na odkup předmětu

Splátky leasingu jsou zpravidla předlhůtní a jsou kalkulovány jako pravidelné anuitní, t.j. všechny ve stejné výši.