Budou odloženy i pravidelné poplatky, jako je např. pojištění, nebo poplatek za vedení úvěrového účtu/správu úvěrového obchodu?

Ano, jste-li pojištěn nebo platíte-li poplatek za vedení úvěrového účtu/správu úvěrového obchodu, nebudeme Vám tyto poplatky během doby odkladu účtovat. Budou ale splatné v první splátce po odkladu – je proto třeba připravit se na to, že tato první splátka po odkladu může být vyšší, než je řádná splátka.