Budou odloženy i pravidelné poplatky, jako je např. pojištění, nebo poplatek za vedení úvěrového účtu/správu úvěrového obchodu?

Ne, jste-li pojištěn nebo platíte-li poplatek za vedení úvěrového účtu / správu úvěrového obchodu, budeme Vám tyto poplatky účtovat i během doby odkladu. Je proto potřeba se připravit na to, že i během odkladu je nutné tyto poplatky standardně hradit.