Bude mít odklad nebo snížení splátek negativní vliv na případné budoucí poskytnutí úvěru?

Bohužel může mít. Vaše žádost se promítne do bankovního a nebankovního registru jako negativní informace, která v budoucnosti může mít negativní dopad na poskytnutí dalšího úvěru.