Bude mít odklad negativní vliv na případné budoucí poskytnutí úvěru?

Bohužel může mít. Vaše žádost o odklad se promítne do bankovního a nebankovního registru jako negativní informace, která v budoucnosti může mít negativní dopad na poskytnutí dalšího úvěru.