Pojištění

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Stali jste se účastníkem dopravní nehody a nevíte, jak postupovat? Za dopravní nehodu se považuje mnoho situací, například i srážka na parkovišti u obchodního domu. V každém případě byste ale měli dodržet správný postup, abyste si nezpůsobili ještě větší potíže.

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Tápete, co dělat při dopravní nehodě? Ať už došlo k čemukoliv, ze všeho nejdřív zastavte vozidlo a zajistěte bezpečí posádky. Pokud je to nutné, zavolejte záchranku a policii. Nejlepší je postupovat systematicky, dle následujících kroků.

 • Kontaktujte pojišťovnu
  O nehodě informujte svou pojišťovnu a podrobně popište okolnosti nehody. Zde využijete také záznam o nehodě, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti jak o samotné nehodě, tak i o účastnících a veškerých poškozeních vozidel a dalšího majetku následkem nehody.
 • Vyplňte záznam o nehodě
  Záznam o dopravní nehodě slouží jako důkaz při řešení následků nehody. V Česku sice není součástí povinné výbavy, ale rozhodně se hodí ho s sebou vždy mít, nikdy nevíte, kdy ho budete potřebovat.
 • Pořiďte fotografie a videozáznamy
  Pokud je to možné, pořiďte fotografie a videozáznamy nehody. Co možná nejdetailněji zachyťte nejenom poškození, ale také umístění vozidel.
 • Zastavte vozidlo
  Pokud je to možné, zastavte vozidlo na bezpečném místě mimo pruh silnice a zapněte výstražné světlo.
 • Zajistěte bezpečnost
  Ujistěte se, že nebezpečí způsobené nehodou bylo minimalizováno, a pokud byly nějaké osoby zraněny, přivolejte záchrannou službu.
 • Zaznamejte informace
  Zapište si informace o nehodě včetně data a času, místa nehody, jmen svědků a jiných účastníků nehody, kontaktů na ně, SPZ vozidel a popisu poškození. Tyto informace najdete také na zelené kartě, kterou dostanete k povinnému ručení.
 • Kontaktujte policii
  V případě zranění, větších škod na vozidlech, opilosti nebo podezření na porušení dopravních předpisů zavolejte na místo nehody policii. Policii přivolejte i tehdy, když došlo k menší nehodě, ale nedokážete se s jejími účastníky shodnout na tom, kdo nese vinu.

Je důležité si uvědomit, že při dopravní nehodě nejde jen o majetkové škody, ale také o lidské životy a zdraví. Proto je důležité být opatrný a přijmout opatření, která pomohou minimalizovat riziko dalšího zranění nebo škod.

Nezapomínejte na sjednání povinného ručení. To chrání Vaši peněženku v případě nehody a také Vám pomůže v případech, kdy budete potřebovat odtah nebo si nebudete vědět rady například právě při dopravní nehodě.

Kdy k nehodě volat policii?

Obecně platí, že v případě dopravní nehody je vhodné zavolat policii, pokud se stala alespoň jedna z následujících věcí:

Povinné ručení s nejvyšším limitem na trhu

Sjednejte si povinné ručení u MONETA Money Bank, které Vás kryje v případě dopravní nehody, odcizení vozidla nebo při střetu se zvířetem. V ceně máte navíc asistenci zdarma, a to v ČR i v zahraničí.

Zjistit více

 • Došlo ke zranění nebo úmrtí
  Pokud byly nějaké osoby zraněny nebo následkem nehody zemřely.
 • Došlo ke škodě na majetku
  Pokud jsou škody na majetku vyšší než určitá částka stanovená pro danou zemi, v České republice to je 100 000 Kč.
 • Řidič nemá pojištění nebo je opilý
  Pokud došlo k nehodě s řidičem, který nemá platné pojištění, nebo je podezření, že byl pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Přímý nebo nepřímý účastník nehody uprchl
  Pokud se někdo z účastníků nehody pokusil uprchnout.
 • Potřebujete doplnit záznam o dopravní nehodě
  Pokud jste již vyplnili záznam o nehodě, ale něco Vám připadá nejasné, můžete zavolat policii a požádat o doplnění záznamu. Stejně tak pokud se například při vyplňování záznamu s dalšími účastníky na průběhu nehody neshodnete.

Co je záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě je dokument, který obsahuje informace o dopravní nehodě a slouží jako důkaz při řešení jejích následků. Obvykle v něm najdete základní informace o nehodě, jako jsou datum, čas a místo nehody, jména řidičů a kontakty na ně, popis poškození vozidel, zranění osob a další relevantní informace.

Záznam o dopravní nehodě může být vyplněn na místě nehody policií, účastníky nehody nebo pojišťovnou, v závislosti na právních předpisech platných v dané zemi. Účastníci nehody jsou povinni podrobně zaznamenat všechny relevantní informace o nehodě, včetně jména, adresy a registračního čísla vozidla druhého řidiče a jmen svědků, pokud jsou k dispozici.

Správné vyplnění záznamu o dopravní nehodě může být klíčové pro úspěšné řešení pojistných nároků nebo pro rozhodování soudu v případě, že se nehoda stane předmětem soudního sporu. Proto je důležité pečlivě zaznamenat všechny relevantní informace a informovat se o právních požadavcích na vyplnění záznamu o dopravní nehodě platných v dané zemi.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění Vám kryje záda zejména v případě škod na Vašem autě. O ty se totiž ne vždy umí postarat pojistné vyplývající z povinného ručení. Navíc se Vám vyplatí i při cestách do zahraničí.

Zjistit více

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě se snažte vyplnit co nejpodrobněji. Co všechno tento dokument obsahuje?

 • Informace o řidičích a vozidlech
  Vyplňte informace o účastnících nehody – řidičích a jejich vozidlech. Zahrňte jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, registrační čísla, značky a modely vozidel.
 • Datum a místo nehody
  Uveďte datum, čas a místo nehody. Popište, jak se nehoda stala a co se stalo před, během a po ní.
 • Zakreslení nehody
  Pro vyznačení průběhu nehody v záznamu načrtněte ulice i s jejich názvy, křižovatky, dopravní značky a další relevantní informace a šipkami naznačte směr vozidel účastníků nehody.
 • Poškození
  Uveďte informace o poškození vozidel, včetně míry poškození na přední, zadní, levé nebo pravé straně vozidla.
 • Zakreslení poškození
  Podobně jako u zápisu průběhu nehody šipkami zaznačte, na kterých částech vozidla došlo k poškození.
 • Zranění a újmy
  Zaznamenejte zranění a újmy způsobené nehodou. Zahrňte jména a kontaktní údaje svědků, kteří by mohli poskytnout informace o zranění.
 • Svědci
  Zaznamenejte jména a kontaktní údaje svědků, kteří byli na místě nehody.
 • Další informace
  Zaznamenejte další informace, které mohou být relevantní, jako je například rychlost vozidel, počasí, viditelnost a stav silnice.
 • Podpis
  Každý účastník nehody by měl záznam o nehodě zkontrolovat a podepsat, aby potvrdil, že uvedené informace jsou správné a úplné.

Záznam o dopravní nehodě by měl být co nejpodrobnější a nejpřesnější. Pokud si nejste jisti, jak záznam o dopravní nehodě vyplnit, obraťte se na policii nebo pojišťovnu, která Vám může poskytnout další informace a pomoci Vám s jeho vyplněním.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5