Cestovní pojištění

Vyplatí se pojištění storna? Co vše do něj spadá?

Pojištění storna je speciální druh pojištění, které poskytuje náhradu v případě, že musíte zrušit svůj plánovaný zájezd z důvodu nečekaných událostí. Vyplatí se především ve chvíli, kdy si zájezd kupujete s předstihem a nejste si jisti, že v daný termín opravdu budete schopni odcestovat.

Jak funguje pojištění storna zájezdu?

Pojištění storna zájezdu může být součástí cestovního pojištění nebo jako samostatná služba dokoupená před zahájením cesty.

 1. Sjednání pojištění: Pojištění storna zájezdu lze sjednat online či osobně na dané pobočce. Je vhodné si jej sjednat před odjezdem . Pojištění přichází v platnost po zaplacení požadované částky za pojištění.
 2. Pokrytí událostí: Pojištění pokryje následky v případě, že nastane určitá událost zahrnutá v podmínkách pojištění, která vás Vás nutí zájezd zrušit. Mezi takové události patří vážné nemoci nebo zranění, úmrtí, nezaměstnanost, povinnosti spojené s povoláním nebo nepředvídatelné události, jako jsou například přírodní katastrofy.
 3. Podání nároku: Pokud se opravdu přihodí něco, co vás Vás opravňuje k nároku na kompenzaci cesty, musíte podat žádost na pojišťovnu. To obvykle znamená vyplnění formuláře s podrobnostmi o události a předložení potřebných dokladů, které potvrzují nemožnost cestovat. Dokládá se například lékařská zpráva, potvrzení o úmrtí nebo jiný relevantní dokument.
 4. Posouzení nároku: Pojišťovna posoudí Váš nárok na kompenzaci na základě podmínek pojištění a předložených podkladů. V případě potřeby může pojišťovna požádat i o další informace nebo doklady.
 5. Náhrada nákladů: Pokud je Váš nárok uznán, pojišťovna Vám poskytne náhradu nákladů, které jste za zájezd uhradili. Výše kompenzace závisí na podmínkách pojištění, především na stanovených limitech náhrady a výše pojistného plnění.

Pojištění storna zájezdu obvykle poskytuje náhradu nákladů za zájezd v případě, že svůj odjezd musíte z důvodu zahrnutého v pojištění zrušit.

Mezi kompenzované důvody nejčastěji patří:

 1. Nemoc nebo zranění – pokud jste Vy nebo někdo blízký vážně nemocní nebo zranění a nemůžete vycestovat.
 2. Úmrtí – v případě úmrtí pojištěného, člena rodiny nebo spolucestujícího.
 3. Nezaměstnanost – nezaviněná ztráta zaměstnání v důsledku organizačních změn.
 4. Rozsáhlá škoda na majetku – způsobená méně než 30 dní před odjezdem živelní katastrofou nebo trestným činem třetí osoby.
 5. Nepředvídatelné události – například přírodní katastrofy, teroristické útoky, záplavy nebo epidemiologická situace.
 6. Zrušení spoje – zrušený spoj a nemožnost dostat se do cílové destinace včas.
 7. Zmeškání spoje – zmeškaný spoj z důvodu autonehody na trase nebo zpoždění jiného navazujícího spoje.

Pojištění storno poplatku

Pojištění storna zájezdu může pokrýt také další výdaje spojené s cestou, jako jsou zrušení letu, zrušení rezervace ubytování, zrušení pronájmu auta a další související náklady. Jelikož každá pojišťovna může mít své vlastní specifické podmínky pojištění storna zájezdu, je důležité se ještě před sjednáním pojištění důkladně seznámit s těmito podmínkami a porozumět, jaké situace jsou v něm pokryty, jaký je limit náhrady a jaké jsou případné výluky.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5