Article main image
Z banky

Uspořádali jsme další ročník Fintech Demo Day

Na konci února jsme v rámci MONETA Fintech Demo Day II přivítali v prostorách pražské centrály zástupce čtyř zajímavých fintech společností z Izraele, Polska a České republiky.

Ti nám představili inovativní produkty a služby z oblasti digitálního bankovnictví jako customer insights, poradenství a automatizaci bankovnictví v digitálních kanálech s pomocí analýzy dat a umělé inteligence. Ukázali nám virtuální pobočku a podporu klientů přes vzdálené kanály, ale i produkty, které nám mohou pomoci s náborem talentů a jejich následným rozvojem.

Představené projekty

Live bank 24
Jedinečné řešení, které pomáhá finančním institucím vyplnit mezeru mezi nákladově efektivním a samoobslužným e-bankingem a pobočkami, jejichž výhodou je osobní poradenství a efektivita z pohledu míry konverze.

Personetics
Unikátní kombinace odborných znalostí v oblasti finančních služeb – pevně začleněných do kognitivního aplikačního rámce s využitím umělé inteligence, prediktivní analýzy, strojového učení a technologií porozumění přirozenému jazyku – přinášející personalizovaný zážitek, který klientům pomáhá lépe řídit jejich finanční záležitosti.

Behavera
Pracuje s využitím behaviorálních dat ze simulačních her s cílem zvýšit kvalitu náboru a rozvoje lidí v digitální éře.

Roboadvisory
Platforma RoboWealth umožňuje zákazníkům investovat peníze namísto jejich času. Od začátku do konce plně digitální řešení investiční potřeb klientů.