Article main image
Jak na půjčku

Půjčka a daňové přiznání – má to na sebe vliv?

Ano, má. Věděli jste např., že si můžete snížit základ daně z příjmů fyzických osob o zaplacené úroky z půjčky? Ušetřit se tak dají i desetitisíce korun.

Kterého typu půjček se to týká?

Snížení daňového základu o sumu zaplacených úroků z půjčky je jednou z forem, jak stát pomáhá svým občanům při řešení jejich bytové situace. Z toho jasně vyplývá, že půjčky, kterých se tato možnost týká, musejí být čerpány na bydlení nebo jak praví zákon: na financování bytových potřeb. V zásadě jde o následující úvěry:

  • Hypoteční úvěr
  • Úvěr ze stavebního spoření
  • Úvěr poskytnutý na základě některého z výše zmíněných úvěrů, tj. předhypoteční úvěr, překlenovací úvěr a další obdobné úvěrové produkty

Slevu lze uplatnit jednou ročně, a to při sestavování daňového přiznání za předchozí rok. Jedna domácnost může odečíst maximálně 300 000 Kč. Při 15% sazbě daně z příjmů se tak dá ušetřit až 45 000 korun.

Odečíst můžete jen zaplacené úroky, nikoliv splátky půjčky. Kolik jste na úrocích za předchozí rok zaplatili, Vám potvrdí Vaše banka nebo stavební spořitelna.

Co patří mezi bytové potřeby

Všechny přípustné možnosti vyjmenovává zákon o daních z příjmů, především se jedná o:

  • Výstavbu, koupi nebo úpravu bytu, rodinného nebo bytového domu
  • Koupi pozemku, na kterém hodláte postavit dům (stavba musí začít do čtyř let od uzavření smlouvy)

Podmínky odpočtu úroků ze základu daně

Financovat úvěrem bytové potřeby však není jedinou podmínkou, aby bylo možné uplatnit nárok na snížení základu daně. K tomu je ještě nezbytně nutné:

  • Abyste byli účastníkem úvěrové smlouvy
  • Abyste danou nemovitost vlastnili a zároveň
  • Abyste ji využívali k trvalému bydlení (je-li už obyvatelná)

V případě podmínky trvalého bydlení může jít nejen o Vaši vlastní osobu, ale i o manželku/manžela, Vaše potomky, rodiče nebo prarodiče. Rovněž je důležité, abyste nemovitost skutečně využívali k bydlení, pouhé přihlášení k trvalému pobytu nemusí stačit. Pokud byste totiž v případě potřeby museli tuto skutečnost dokazovat, může dojít na účty za elektřinu, svědectví sousedů apod.

Zaměstnanci mohou uplatnit slevu prostřednictvím zaměstnavatele

Pokud jste u svého zaměstnavatele podepsali prohlášení k dani, udělá za Vás i odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmů. Mzdová účtárna po Vás ale bude požadovat potvrzení o zaplacených úrocích, které vystavuje banka/stavební spořitelna.

Půjdete-li do mzdové účtárny poprvé, budete si s sebou muset vzít ještě výpis z katastru nemovitostí, doklad o trvalém pobytu v daném místě a obvykle také kopii úvěrové smlouvy.