Finance

Osvobození od platby daně z prodeje nemovitosti

Prodali jste v nedávné době nemovitost? Myslete na to, že prodávající je povinen zaplatit státu daň z příjmu, a to celých 15 % z ceny.

Existuje ovšem několik případů, kdy můžete být od placení této daně osvobozeni. Najdete se v některé z kategorií, na které se osvobození vztahuje?

Předně, daň z prodeje nemovitosti jako taková neexistuje – jedná o daň z přijmu. Tuto daň ale nemusí platit ten, kdo prodal vlastní byt nebo rodinný dům, v němž bezprostředně před prodejem alespoň dva roky bydlel. Dokonce Vás neohrozí ani související nebytové prostory, jako je garáž, sklep nebo komora, pokud získané finanční prostředky použijete opět na náklady spojené s bytovými potřebami. To ovšem platí pouze v případě, že tyto nemovitosti nebyly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu minimálně dvou let. Pozor! Nejedná se pouze o úřední trvalé bydliště, ale o prokazatelné využívání nemovitosti za účelem bydlení.

Jak je tomu v případě, že jste nemovitost zdědili?

Pokud jste získali nemovitost v rámci dědického řízení, záleží na tom, zda jste byli k zesnulé osobě v přímém příbuzenském, nebo manželském vztahu. Na nemovitosti získané tímto způsobem se totiž daň nevztahuje.

Pokud v příbuzenském nebo manželském vztahu nejste, záleží na době mezi nabytím vlastnického práva k nemovitosti a jejím prodejem. Pokud tato lhůta přesáhne 5 let, dosáhnete osvobození od platby daně z prodeje nemovitosti.

Ve všech ostatních případech máte povinnost zaplatit daň z příjmu. Je ale dobré pamatovat na to, že základ daně se vypočítává z prodejní ceny, snížené o výdaje prokazatelně spojené s prodejem, jako jsou posudky, platba realitní kanceláři atp.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5