Article main image
Bezpečnost

Omezení platebních transakcí na kryptoměnovou burzu Binance

S ohledem na častý výskyt podvodného jednání vůči našim klientům omezujeme s platností od 21. 10. 2022 veškeré platební transakce směrem ke kryptoměnové burze Binance. Naší prioritou vždy byla především ochrana našich klientů.

Vzhledem k tomu, že v uplynulých týdnech došlo při platebních transakcích do směnárny Binance k růstu útoků internetových podvodníků na naše klienty, rozhodli jsme se po zvážení všech pro a proti blokovat všechny platby směřující do této společnosti. Věříme, že toto naše rozhodnutí pochopíte.

Omezujete i jiné obchodníky než Binance?
Omezujeme pouze kryptoměnovou směnárnu Binance, a to kvůli častému podvodnému jednánípachatelů virtuální trestné činnosti.

Proč Binance zakazujete, když mi u jiné banky platby prošly?
Důvodem jsou prokázané útoky na naše klienty v uplynulých týdnech. Naším hlavním úkolem je ochránit naše klienty, za ostatní banky nám nepřísluší hovořit.

Mám nějakou alternativu?
Nepřísluší nám jakýmkoliv způsobem našim klientům doporučovat jiná konkrétní investiční rozhodnutí. Můžeme Vás nicméně ujistit, že i nadále jsme Vám připraveni nabízet špičkové produkty a služby.

Proč jste se rozhodli k blokaci Binance až teď?
Rozhodli jsme se okamžitě poté, co byl prokázán nárůst podvodů v prostředí Binance směrem k našim klientům. Do té doby byly transakce bezproblémové.

Jak je možné, že mi zamezíte libovolně disponovat s mými financemi?
Jsme přísně regulovanou společností, na kterou se vztahují legislativní povinnosti vyplývající z naší bankovní licence. Ze zákona máme povinnost zasáhnout (blokovat platby, vyzvat k vysvětlení pohybu, případně i zrušit účet) v případech, kdy by naše služby mohly být zneužity k ilegální činnosti. Ani nás toto naše rozhodnutí netěší, nicméně naším primárním úkolem je ochránit peněžní prostředky našich klientů, tedy i ty Vaše.

Kde v podmínkách najdu, že mi takto můžete blokovat transakce?
Podmínky jsou explicitně uvedeny na všech smlouvách, které s námi máte uzavřeny a promítají se v nich legislativní požadavky, vyplývající ze Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, neboli Zákona proti praní špinavých peněz (č. 253/2008 Sb. neboli AML zákon). Politika Monety v tomto ohledu je zveřejněna i na našich webových stránkách, veškeré ostatní smluvní dokumenty a povinnosti banky, vyplývající z české a evropské legislativy pak naleznete na našem webu ve všeobecných dokumentech.

Zmiňujete Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ostatní banky se tím řídit nemusí?
Jedná se o transpozici evropského práva, tato povinnost je tedy závazná pro jakýkoliv bankovní subjekt na území Evropské unie, včetně České republiky.