Article main image
Jak na daně

Novinky pro podnikatele v roce 2023

Rok 2023 přináší pro podnikatele a OSVČ řadu změn. Mezi nejdůležitější patří změny v paušální dani, zvýšení limitu obratu pro registraci DPH a povinnost užívat pro komunikaci s úřady datovou schránku.

Změny v paušální dani pro rok 2023

Paušální daň se ještě nestačila od svého zavedení v roce 2021 v Česku ani pořádně zabydlet, a už přichází dílčí změny v jejím nastavení.

Doposud sloužila paušální daň jako nástroj pro zjednodušení administrativy podnikání pro OSVČ. Jedná se totiž o sloučení odvodů platby daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění. Plátci paušální daně navíc vůbec nepodávají daňové přiznání a místo zpracovávání běžného účetnictví jim stačí sledovat výši svých příjmů. Rozhodující hranicí příjmů ze samostatné činnosti byl pro OSVČ žádajících o paušální daň 1 milion korun za kalendářní rok. Největší změnou, kterou rok 2023 přináší, je posunutí této hranice, a sice na celé 2 miliony korun.

Nejste si jisti, zda se Vám paušální daň vyplatí? Využijte naši kalkulačku paušální daně a zjistěte, zda je pro Vás paušální daň výhodná.

Zároveň s tím přináší novela zákona ještě jednu novinku. Paušální daň je od roku 2023 nově rozdělena do tří pásem. Základní orientační kritérium tvoří výše příjmů OSVČ ze samostatné činnosti.

1. První pásmo – platba 6 205 korun/měsíc (ale může se pravidelně zvedat podle minimálních odvodů)

  • do 1 milionu korun (bez ohledu na typ činnosti)
  • do 1,5 milionu korun (zde musí alespoň 75 % příjmů podléhat uplatnění výdajů ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů)
  • do 2 milionů korun (zde musí alespoň 75 % příjmů podléhat uplatnění výdajů ve výši 80 % z příjmů)

2. Druhé pásmo – pevně stanovená platba 16 000 korun/měsíc

  • do 1,5 milionu korun (bez ohledu na typ činnosti)
  • do 2 milionů korun (zde musí alespoň 75 % příjmů podléhat uplatnění výdajů ve výši 80 % z příjmů)

3. Třetí pásmo – pevně stanovená platba 26 000 korun/měsíc

  • do 2 milionů korun (bez ohledu na typ činnosti)

Novinky v registraci DPH

Podobnou novelizací jako paušální daň prochází od ledna 2023 i povinnost registrovat se k platbě DPH. Limit pro registraci se totiž zvýšil z 1 milionu korun na rovné 2 miliony korun obratu za posledních 12 kalendářních měsíců.

Špatnou zprávou pro stávající plátce DPH je, že o zrušení této povinnosti bylo kvůli navýšení limitu nutné zažádat nejpozději do 8. 12. 2022. Nejvíce tedy tuto změnu ocení ti, kteří v roce 2023 nově překročí hranici ročního obratu 1 milion korun a registrovat se tudíž nebudou muset.

Povinná datová schránka

Komunikace s úřady provází všechny podnikatele již od samotného získání živnostenského oprávnění. Pokud patříte k těm, kteří dosud volili starou, papírovou formu, zbystřete. Podle novely zákona o elektronických komunikacích bude všem podnikatelům, živnostníkům a právnickým osobám, které tak dosud samy neučinily, zřízena datová schránka. Mělo by se tak stát v rozpětí měsíců ledna a března 2023.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).