Article main image
Z banky

RTS aneb připravte se na silné ověřování

Jak Bance tak i klientům jde v první řadě bezpečnost při provádění plateb a online komunikaci. Co přináší nové regulatorní technické standardy (RTS)?

Jaké jsou změny v zákoně?

13. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Tento zákon zavádí do českého právního řádu požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (tzv. PSD2).

Mezi novinkami, které tato směrnice, resp. zákon přináší, je RTS neboli regulatorní technické standardy. Cílem je zavést povinnost ověřovat klienty při online komunikaci pomocí tzv. silného ověření.

Silné ověření klienta spočívá v ověření pomocí alespoň dvou z následujících prvků:
- něco, co klient zná (například heslo nebo PIN)
- něco, co klient vlastní (například aplikace spojená s mobilním telefonem nebo platební karta)
- něco, co klient je (biometrika, například otisk prstu nebo rozeznání obličeje tzv. face ID)

Tato povinnost měla v zákoně o platebním styku odloženou účinnost. Silné ověření tak bude vyžadováno již od tohoto září, konkrétně od 14. 9. 2019.

Není důvod se tohoto výčtu jakkoliv obávat. Banky v České republice už dlouho dvoufázové ověření používají. Pro přihlášení do internetového bankovnictví je to nejčastěji kombinace hesla a ověřovací SMS tzv. mobilního klíče.

Jaké změny Vás čekají v internetovém bankovnictví?

Silné ověření se týká také práce s internetovým bankovnictvím. Každá banka si silné ověřování řeší individuálně. U MONETA Money Bank se ve Vaší Internet Bance setkáte s následujícími novinkami:
- po zadání ID a hesla zadáte osmimístný mobilní klíč, který Vám bude zaslán na Váš telefon
- pro potvrzení např. platebních příkazů, inkas nebo sjednání produktů (resp. všech Aktivních operací) budete také vždy zadávat mobilní klíč

Na co si ještě od 14. 9. 2019 dát pozor?

Od začátku účinnosti tohoto zákona se může častěji stát, že Vaše karta bude při bezkontaktní platbě v obchodě na první pokus zamítnuta. Neztrácejte v takovém případě hlavu – stačí platbu zopakovat. Důležité je ale vložit kartu přímo do terminálu a zadat PIN.

Může se stát, že ne všechny terminály budou připraveny na tyto změny včas. V takovém případě se Vám nezobrazí výzva k vložení platební karty do terminálu a zadání PINu. Vy ale budete připraveni a budete vědět, jak situaci řešit.

Jak je to s placením na internetu?

Na podzim se změní také online placení kartou. Nově bude možné potvrdit online platbu pomocí Vašeho mobilního telefonu díky otisku prstu, ověření obličeje (face ID) nebo heslem do mobilního bankovnictví. Pokud jste již teď zvyklí užívat mobilní aplikaci Smart Banka, nebudete muset nově přepisovat autorizační SMS kód ke každé platbě. Ohledně tohoto způsobu ověřování plateb Vás ještě budeme včas informovat.