Article main image
Zhodnocení peněz

Jaká je státní podpora u penzijního spoření 2021?

Státní příspěvek se vyplácí měsíčně podle výše Vašeho účastnického příspěvku.

Spořit s příspěvkem můžete od 300 Kč, stát Vám k němu každý měsíc přidá 90 Kč. Maximální státní podporu v hodnotě 230 Kč za měsíc získáte v případě, že budete na doplňkové penzijní spoření odesílat 1 000 Kč.

Jen na státní podpoře u penzijního spoření tak můžete získat až 2 760 Kč ročně. Požadovat ji ovšem nelze zpětně. Čím dříve tedy začnete peníze na důchod odkládat, tím větší měrou se bude stát na Vašem pohodlí ve stáří podílet.

Státní podpora u penzijního spoření se pohybuje od 90 Kč do 230 Kč a roste po 20 Kč úměrně právě k výši Vašeho pravidelného účastnického příspěvku odstupňovaného po 100 Kč. Vašich 300 Kč tak odpovídá 90 Kč od státu, Vašich 400 Kč pak státním 110 Kč atd.

Výši svého účastnického příspěvku stanovíte při podpisu smlouvy, ale můžete ji kdykoli smluvně upravit podle svých aktuálních možností. Nejnižší příspěvek může být i jen 100 Kč. Dále také platí, že pokud pošlete v daném měsíci na penzijní spoření méně než stanoví smluvně sjednaný účastnický příspěvek, odpovídajícím způsobem se sníží i státní podpora. Pošlete-li ale naopak jednorázově více, vyššího příspěvku nedosáhnete.

Zatímco vlastní vklad nelze pro získání státní podpory nahradit příspěvkem od zaměstnavatele, je možné si z výplaty zařídit automatické odvody, díky kterým Vám odpadne starost s pravidelným převodem peněz.

Získání bonusu ze státní kasy není podmíněno věkem, národností nebo státní příslušností, ale trvalým pobytem na území ČR nebo EU, případně účastí na zdravotním nebo důchodovém pojištění v ČR či aktuálním čerpáním důchodu.

Žádat státní podporu tak můžete i ke spoření pro svého nezletilého potomka. Pokud mu budete spořit po dobu alespoň 10 let, může pak ve svých 18 letech předčasně vybrat až třetinu vložených peněz.

Státem připsané prostředky však na účtě ve všech případech zůstávají až do stanovené věkové hranice 60 let věku. Když si poté necháte peníze z doplňkového penzijního spoření vyplácet po dobu alespoň 10 let, osvobodí Vás stát za odměnu z 15% daně z výnosů.

Rádi Vám poradíme i ohledně jiných výhod a podmínek doplňkového penzijního spoření. Podívat se můžete například na nabídku, kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci s NN Penzijní společností, a. s., nebo s Vámi vše rádi probereme na naší infolince na čísle 224 443 636.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).