Penzijní spoření

Jaká je státní podpora u penzijního spoření 2024?

Státní příspěvek se vyplácí měsíčně podle výše Vašeho účastnického příspěvku.

Spořit s příspěvkem můžete od 500 Kč, stát Vám k němu každý měsíc přidá 100 Kč. Maximální státní podporu v hodnotě 340 Kč za měsíc získáte v případě, že budete na doplňkové penzijní spoření odesílat 1 700 Kč.

Jen na státní podpoře u penzijního spoření tak můžete získat až 4 080 Kč ročně. Požadovat ji ovšem nelze zpětně. Čím dříve tedy začnete peníze na důchod odkládat, tím větší měrou se bude stát na Vašem pohodlí ve stáří podílet.

Státní podpora u penzijního spoření se pohybuje od 100 Kč do 340 Kč a tvoří vždy 20 % z Vaší úložky. Roste po 20 Kč úměrně k výši Vašeho pravidelného účastnického příspěvku odstupňovaného po 100 Kč. Vašich 500 Kč tak odpovídá 100 Kč od státu, Vašich 1 000 Kč pak státním 200 Kč atd.

Výši svého účastnického příspěvku stanovíte při podpisu smlouvy, ale můžete ji kdykoli smluvně upravit podle svých aktuálních možností. Nejnižší příspěvek může být i jen 100 Kč. Dále také platí, že pokud pošlete v daném měsíci na penzijní spoření méně než stanoví smluvně sjednaný účastnický příspěvek, odpovídajícím způsobem se sníží i státní podpora. Pošlete-li ale naopak jednorázově více, vyššího příspěvku nedosáhnete.

Zatímco vlastní vklad nelze pro získání státní podpory nahradit příspěvkem od zaměstnavatele, je možné si z výplaty zařídit automatické odvody, díky kterým Vám odpadne starost s pravidelným převodem peněz.

Získání bonusu ze státní kasy není podmíněno věkem, národností nebo státní příslušností, ale trvalým pobytem na území ČR nebo EU, případně účastí na zdravotním nebo důchodovém pojištění v ČR.

Žádat státní podporu tak můžete i ke spoření pro svého nezletilého potomka. Pokud mu budete spořit po dobu alespoň 10 let, může pak ve svých 18 letech předčasně vybrat až třetinu vložených peněz.

Státem připsané prostředky však na účtu ve všech případech zůstávají až do stanovené věkové hranice 60 let věku. Když si poté necháte peníze z doplňkového penzijního spoření vyplácet po dobu alespoň 10 let, osvobodí Vás stát za odměnu od 15procentní daně z výnosů.

Rádi Vám poradíme i ohledně jiných výhod a podmínek doplňkového penzijního spoření. Podívat se můžete například na nabídku, kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci s NN Penzijní společností, a. s., nebo s Vámi vše rádi probereme na naší infolince na čísle 224 443 636.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5