Article main image
Osobní finance

Jak zrušit povinné ručení?

Důvodů, proč vypovědět stávající povinné ručení, existuje několik. Nejčastěji to bývá prodej nebo nákup nového vozu. Možná jste ale našli výhodnější nabídku, díky které můžete významně ušetřit. Jak tedy změnit povinné ručení?

Výpovědní lhůta povinného ručení

Základní způsoby, jak ukončit povinné ručení, jsou dva. První je bez udání důvodu. K tomu jste ale oprávněni pouze v případě, že jste nedávno uzavřeli nové pojištění. Pokud s ním totiž nejste spokojeni, máte právo do dvou měsíců od podpisu smlouvy od pojištění odstoupit, a to bez udání důvodu. Povinné ručení pak zanikne přesně osm dní po doručení písemné výpovědi.

Ve všech ostatních případech musíte udat pojišťovně důvod. Pokud jste si jinde našli levnější podmínky, pamatujte na to, že není možné vypovědět smlouvu o povinném ručení, kdykoli se Vám to hodí.

Výhodné povinné ručení

Sjednejte si výhodné povinné ručenígarancí pevné ceny na tři roky a nejvyšším limitem na trhu. U MONETA Money Bank můžete navíc získat slevu 50 % za jízdu bez nehod.

Kdy můžete vypovědět povinné ručení?

Povinné ručení se zakládá na dobu neurčitou, splatné je ale každý rok, který ohraničuje pojistné období. Ze zákona je tedy potřeba podat výpověď ze smlouvy alespoň šest týdnů před koncem pojistného období.

Pokud máte sjednáne povinné ručení u MONETA Money Bank, můžete pojištění zrušit jednoduše přes online formulář na stránkách pojišťovny.

Co potřebuji ke zrušení povinného ručení?

Vaše písemná žádost by měla obsahovat především důvod výpovědi. Dále je nutné uvést číslo pojistné smlouvy, jméno (popř. obchodní název) pojistníka včetně rodného čísla (IČO), adresu a kontakt pojistníka. Údaje o vozidle dále rozepisovat nemusíte, pojišťovna si vše dohledá podle čísla smlouvy. Jen na závěr přijde datum a Váš podpis. Konkrétní podoba formuláře nebo vzor výpovědi povinného ručení je k nalezení online, ale můžete ji sepsat i vlastními slovy. Vytištěnou žádost o zrušení pojistky na auto na závěr zašlete na adresu pojišťovny.

Důvody k ukončení povinného ručení

Kromě okamžiku, kdy chcete novou smlouvou získat levnější pojistku, existuje celá řada důvodů, kvůli nimž je nutné povinné ručení ukončit. Nejčastějším případem je zrušení povinného ručení při prodeji vozidla. V takovém případě se pojišťovně předkládá kupní smlouva nebo kopie velkého technického průkazu, kde je již zanesen nový majitel. Smlouva pak zaniká v den nahlášení změny vlastníka pojišťovně.

Povinné ručení nemá smysl platit, pokud je auto, byť dočasně, vyřazeno z evidence. I v tomto případě je nutné doložit pojišťovně potvrzení, tentokrát v podobě velkého technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení vozidla.

Nejméně populární důvod ke zrušení pojistky na auto je výpověď kvůli jeho odcizení. K formuláři s žádostí o zrušení povinného ručení pak musíte přiložit i kopii policejního protokolu.

Poslední dva důvody ke zrušení povinného ručení se odvíjí od spokojenosti pojistníka. Můžete podat výpověď, pokud nesouhlasíte se zdražením pojistného ručení, a to do jednoho měsíce od chvíle, kdy Vám toto zdražení oznámili. Výpovědní lhůta povinného ručení v případě, že nejste spokojeni s plněním pojistné události, je pak přesně jeden měsíc od doručení výpovědi. Na podání žádosti máte ovšem celé tři měsíce od chvíle, kdy jste pojistnou událost oznámili.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).