Article main image
Zhodnocení peněz

Jak vysoká je daňová úleva u penzijního spoření 2021?

Máte uzavřené penzijní spoření? V tom případě byste měli vědět, že stát toto dobrovolné spoření na důchod podporuje řadou daňových úlev.

Při 15% sazbě daně dosahuje maximální úspora za rok 3 600 Kč. Základ daně z příjmů fyzických osob si totiž od roku 2017 můžete snížit až o 24 000 Kč ročně. Stačí k tomu stanovit svůj měsíční účastnický příspěvek alespoň na 3 000 Kč. Podpora státu ani zaměstnavatele se ve slevě bohužel neprojeví.

Výši daňového odpočtu stát určuje za uplynulý rok a jen podle Vámi skutečně vložených prostředků. Na spoření je nutné odesílat minimálně 100 Kč měsíčně, nad tuto částku ale může být Váš příspěvek libovolný. Započítat si daňovou úlevu v daňovém přiznání můžete už od vkladů v hodnotě vyšší než 1 000 Kč měsíčně, kterými dosáhnete na efektivní slevu 180 Kč.

Za každých dalších vložených 100 Kč měsíčně získáte celkovou slevu o 180 Kč vyšší (za 1 100 Kč tedy 360 Kč, za 1 200 Kč pak 540 Kč atd.), a to až do výše měsíčního vkladu 2 000 Kč a odpovídající slevy 1 800 Kč. Zvláštní bonus přináší právě měsíční vklad 3 000 Kč, ke kterému náleží maximální daňová úleva 3 600 Kč za rok.

Společně se státním příspěvkem tak celkové roční zvýhodnění doplňkového penzijního spoření může dosáhnout až 6 360 Kč (230 × 12 + 3 600).

Další výhodnou daňovou úlevu stát připravil těm účastníkům na penzijním spoření, kteří si ušetřené prostředky nechají vyplácet po dobu alespoň 10 let. Osvobodí se tak z 15% daně z výnosů.

Věková hranice pro nárok na výběr prostředků se navíc v roce 2016 snížila na 60 let. A pozitivní změnu přinesl i rok 2017, kdy se limit pro maximální roční odpočet základu daně posunul z původních 12 000 Kč na dvojnásobných 24 000 Kč.

Vedle daňových úlev nabízí doplňkové penzijní spoření i další výhodné možnosti, jak si zajistit pohodlné stáří. Například na vylepšení důchodu Vám může přispívat i Váš zaměstnavatel, a to až do výše 50 000 Kč ročně. Může se jednat o zajímavý benefit, protože případné zvýšení platu tímto způsobem nepodléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění a zvýhodňuje tak Vás i Vašeho zaměstnavatele. 

Rádi Vám na kterékoli z našich poboček nebo na infolince 224 443 636 poradíme také ohledně státních příspěvků nebo objasníme kvality investičních strategií, které lze k účastnickým fondům u penzijního spoření zvolit. 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešeni konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.