Article main image
Zhodnocení peněz

Jak vysoká je daňová úleva u penzijního spoření 2021?

Máte uzavřené penzijní spoření? V tom případě byste měli vědět, že stát toto dobrovolné spoření na důchod podporuje řadou daňových úlev.

Při 15% sazbě daně dosahuje maximální úspora za rok 3 600 Kč. Základ daně z příjmů fyzických osob si totiž od roku 2017 můžete snížit až o 24 000 Kč ročně. Stačí k tomu stanovit svůj měsíční účastnický příspěvek alespoň na 3 000 Kč. Podpora státu ani zaměstnavatele se ve slevě bohužel neprojeví.

Výši daňového odpočtu stát určuje za uplynulý rok a jen podle Vámi skutečně vložených prostředků. Na spoření je nutné odesílat minimálně 100 Kč měsíčně, nad tuto částku ale může být Váš příspěvek libovolný. Započítat si daňovou úlevu v daňovém přiznání můžete už od vkladů v hodnotě vyšší než 1 000 Kč měsíčně, kterými dosáhnete na efektivní slevu 180 Kč.

Za každých dalších vložených 100 Kč měsíčně získáte celkovou slevu o 180 Kč vyšší (za 1 100 Kč tedy 360 Kč, za 1 200 Kč pak 540 Kč atd.), a to až do výše měsíčního vkladu 2 000 Kč a odpovídající slevy 1 800 Kč. Zvláštní bonus přináší právě měsíční vklad 3 000 Kč, ke kterému náleží maximální daňová úleva 3 600 Kč za rok.

Společně se státním příspěvkem tak celkové roční zvýhodnění doplňkového penzijního spoření může dosáhnout až 6 360 Kč (230 × 12 + 3 600).

Další výhodnou daňovou úlevu stát připravil těm účastníkům na penzijním spoření, kteří si ušetřené prostředky nechají vyplácet po dobu alespoň 10 let. Osvobodí se tak z 15% daně z výnosů.

Věková hranice pro nárok na výběr prostředků se navíc v roce 2016 snížila na 60 let. A pozitivní změnu přinesl i rok 2017, kdy se limit pro maximální roční odpočet základu daně posunul z původních 12 000 Kč na dvojnásobných 24 000 Kč.

Vedle daňových úlev nabízí doplňkové penzijní spoření i další výhodné možnosti, jak si zajistit pohodlné stáří. Například na vylepšení důchodu Vám může přispívat i Váš zaměstnavatel, a to až do výše 50 000 Kč ročně. Může se jednat o zajímavý benefit, protože případné zvýšení platu tímto způsobem nepodléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění a zvýhodňuje tak Vás i Vašeho zaměstnavatele. 

Rádi Vám na kterékoli z našich poboček nebo na infolince 224 443 636 poradíme také ohledně státních příspěvků nebo objasníme kvality investičních strategií, které lze k účastnickým fondům u penzijního spoření zvolit. 
 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).