Pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je produkt, který pomáhá překonat obtížné životní situace. Podle druhu pojištění dostanete v případě správně sjednané pojistky pomoc, pokud se například zraníte, nebo můžete zajistit svoji rodinu v případě úmrtí. Některá životní pojištění toho ale nabízí víc, mimo jiné spoření nebo investice. Jak si z nabídky životních pojištění vybrat?

Druhy životního pojištění

Na začátku úvah o životním pojištění si musíte položit otázku, za jakým účelem si ho chcete sjednat. V jakých situacích chcete využívat pojistné krytí? Chcete být zároveň pojištěni a k tomu spořit třeba na důchod?

Existují tři základní typy pojištění. Pokud hledáte pouze spořicí produkt, díky němuž budete zajištění i ve stáří, vyberte si z nabídek penzijních společností doplňkové penzijní spoření. Kromě výhodného zúročení získáte ještě příspěvek od státu a možnost daňového odpisu.

Zajímá Vás spíše krytí výdajů spojených s nemocí nebo odškodnění po úrazu? Pak si vyberte z široké nabídky rizikových pojištění. Tento typ pojištění je nastaven v základu pouze pro případ smrti. Ale je možné se připojistit i proti dalším rizikům, jako jsou úrazy, nemoci, invalidita, náhrada pobytu v nemocnici a další. Velkou výhodou rizikového pojištění je možnost připojistit i další členy domácnosti, typicky děti. Pak může být pojistka vyplacena i v případě, že vážnou nemoc bude mít Vaše dítě a Vy s ním musíte být dlouhodobě doma. Další výhodou tohoto pojištění je možnost smlouvu kdykoli upravit nebo změnit dle přání klienta. Jen je třeba pamatovat na to, že s přibývajícím věkem může být obtížné získat výhodné podmínky pojistky.

Poslední typ životního pojištění je tu pro takové klienty, kteří mají zájem se nejenom pojistit vůči jistým rizikům, ale zároveň investovat. Jedná se o spořicí životní pojištění. Pro všechny druhy investičního pojištění platí základní pravidla rizikového pojištění. Jen je vždy spojeno s jistou mírou investice finančních prostředků.

Investiční životní pojištění – obsahuje kromě krytí rizik jako úraz, nemoc nebo smrt i investiční složku. Ve smlouvě je přesně dáno, v jakém věku bude vyplacena výsledná naspořená částka, samozřejmě snížená o pojistné.

Výhodou tohoto typu pojištění je jednak možnost příspěvku zaměstnavatele, jednak odečtení zaplaceného pojistného z daňového základu daně z příjmů.

Zní to všechno růžově? I investiční životní pojištění má své nevýhody. Předně nese celé riziko investice klient. To v praxi znamená, že investiční vklad není ze zákona pojištěn a výnos může být mizivý. Proto se doporučuje uzavírat tento typ pojištění na dobu ne kratší než 15 let. Dále je dobré mít na paměti, že smlouvu o investičním životním pojištění nelze vypovědět, aniž by zpětně nedošlo k dodanění využitých daňových odpočtů.

Kapitálové životní pojištění – pro kapitálové životní pojištění platí na první pohled skoro vše, co jsme popsali výše u investičního typu pojištění, a to včetně příspěvků zaměstnavatele a možnosti odečtu z daňového základu. Rozdíl spočívá v tom, že investiční riziko je zde neseno pojišťovnou, ne klientem. O svůj vklad tudíž nemůžete přijít a v okamžiku smluvní výplaty ho dostanete zpátky. Ovšem pojišťovna se už zaručuje, že dojde k adekvátnímu zhodnocení Vašich financí.

Flexibilní životní pojištění – jedná se o kombinaci všech předchozích typů životního pojištění. U flexibilní pojišťovací smlouvy je nejvíce kladen důraz na potřeby klienta. Je možné kdykoli měnit poměr platby pojistné částky a samotného investičního spoření. Na rozdíl od předchozích typů pojištění lze do jisté míry manipulovat s investovanými penězi už během trvání pojistné smlouvy. Nejde ovšem uprostřed smlouvy změnit samotnou investiční strategii.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5