Article main image
Osobní finance

Jak sestavit rodinný rozpočet?

Umět si sestavit rodinný rozpočet je velmi užitečné. Získáte tak přehled nejen o příjmech i výdajích celé domácnosti. Jak by měl takový rozpočet vypadat?

Sepište si veškeré příjmy

Příjmy z práce:

Zaznamenejte čisté příjmy všech členů domácnosti. Pokud podnikáte a Vaše příjmy se každý měsíc liší, zapište minimální částku, se kterou můžete počítat.

Pracovní benefity a příspěvky:

Zapište si všechny příspěvky z práce, které mají finanční povahu. Patří sem stravenky, příspěvky na dopravu nebo na bydlení. Nezapisujte si položky jako je příspěvek zaměstnavatele na důchodové spoření. Ten totiž nemá přímý vliv na Váš aktuální rozpočet.

Příspěvky od státu:

Sem si zapište jakýkoli finanční příspěvek, který získáváte od státu. To zahrnuje rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, podporu v nezaměstnanosti a další. Pokud pobíráte jakýkoliv typ důchodu, připočtěte si ho také.

Jakékoli další příjmy:

Zapište jakýkoli další příjem, se kterým můžete počítat – alimenty na dítě, příjmy z nájmů, z akcií, dluhopisů a atd. Zkrátka jakýkoli příjem, který Vám na účet chodí pravidelně.

Zapište si veškeré pravidelné výdaje domácnosti

Bydlení

Nejzásadnější položkou výdajů každé domácnosti bývá bydlení. Zapište si kolik každý měsíc zaplatíte za nájem nebo hypotéku. Nezapomeňte i na poplatky za vodu a energie, odpad a případně i poplatek za psa.

Doprava

Pokud jezdíte hromadnou dopravou, stačí si zaznamenat měsíční výdaj na jízdné. Řidiči aut to mají trochu složitější – je třeba počítat nejen peníze, které utratíte za pohonné hmoty, ale i veškeré další výdaje spojené s autem. Pokud svůj vůz ještě splácíte, nezapomeňte uvést i výši splátky.

Náklady na život

Sem patří téměř všechny ostatní výdaje. Zapište si sem kolik utratíte za jídlo, léky, oblečení, volný čas, nezapomeňte zapsat i kapesné pro děti. Na této rozpočtové kapitole můžete v případě nutnosti najít prostor pro ušetření.

Telefony, internet a televize

Tuto kategorii můžeme souhrnně označit jako služby. Patří sem výdaje za telefonní paušály, poplatek za internet, rozhlas a televizi. Zapište sem i dnes velmi oblíbené služby jako je Netflix nebo HBO.

Půjčky a hypotéky

Nezapomeňte počítat i se splátkami veškerých půjček a dalších závazků, které máte.

Spoření

Sem si zapište částku, kterou každý měsíc posíláte na různá spoření. Ať už máte založené stavební spoření pro Vaše děti nebo si spoříte na důchod, vždy s částkou počítejte v rámci svého rozpočtu. Zaznamenejte i částku, kterou si ukládáte na nečekané výdaje.

Dobře sestavený rozpočet Vám může ušetřit mnoho starostí. Získáte konkrétní představu o svých základních výdajích. Najdete i místa, kde byste mohli ušetřit. Bez dobré znalosti svého rodinného rozpočtu byste se neměli pouštět do hypotéky či jiných úvěrů. Před takovým krokem je totiž nutné se přesvědčit o tom, že si Váš rozpočet skutečně může dovolit pravidelný výdaj navíc v podobě měsíční splátky.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).