Investice

Jak letošní rok zahýbal s akciemi a jak se připravit na očekávaný pokles úrokových sazeb?

Přetrvávající vysoké ceny energií, napjatá geopolitická situace a prostředí vyšších úrokových sazeb i v letošním roce vytvářely pro mnoho firem náročné prostředí. Jako ale téměř každá situace, i tato má své vítěze – firmy, jejichž akcie stouply i o několik desítek procent. Pokud jste však jako investoři v poslední době dávali přednost bezpečným a relativně výnosným depozitním produktům s krátkým investičním horizontem, je načase připravit se na změnu. Díky slábnutí inflace se totiž dá očekávat pokles tuzemských úrokových sazeb. Vyšší výnosy bude třeba hledat mezi akciovými a dluhopisovými investicemi s delším investičním horizontem.

Ukázalo se, že za podmínek, jakým byly trhy letos vystaveny, se nejlépe dařilo technologickým společnostem a také velkým firmám, které jsou dobře kapitálově vybavené, a tudíž si na svůj rozvoj nepotřebují nutně půjčovat za současné vysoké úroky. To koneckonců potvrzují i výsledky srovnání výkonnosti akcií firem na základě jejich tržní kapitalizace (tj. aktuální hodnoty všech akcií dané společnosti). Například výkonnost amerického indexu S&P 100, obsahujícího 100 největších firem, překonává index S&P 500 o sedm procent (a index S&P Midcap 400, sestávající ze 400 akcií středních firem, předčí S&P 500 dokonce o 22 procent). Jinými slovy, čím větší a bohatší firma, tím lépe se vypořádává s nepříznivými podmínkami „drahých peněz“.

Technologické a internetové akcie zároveň lépe odolávají zpomalování ekonomiky. Na rozdíl akciových titulů ze sektorů nemovitostí, komodit, zdravotnictví nebo výroby materiálů, které jsou často v červených číslech, akcie technologických firem letos téměř o 50 procent posílily. Pokud jde o rozvíjející se trhy, jako je například Indie, Čína, Jižní Afrika nebo Brazílie, zaostávají za těmi rozvinutými v průměru o 10 procent. To je dáno zejména poklesem čínských akcií, které mají v akciovém indexu „emerging markets“ velkou váhu. Čína se potýká s krizí na nemovitostním trhu a zvyšující se nezaměstnaností zejména mladé populace, což utlumuje poptávku.

Využijte trendů na trzích ve svůj prospěch

Již druhým rokem se ukazuje, že obvyklá inverzní korelace mezi akciemi a dluhopisy za daných okolností příliš dobře nefunguje (většinou když jedno z těchto aktiv klesá, druhé stoupá a naopak.) Silný růst úrokových sazeb ale po nějaké době začne většině akcií škodit – růst úrokových nákladů a pokles poptávky totiž snižuje firemní zisky. S výhledem poklesu sazeb proto začnou být atraktivnější jak dluhopisy s delší splatností, tak akcie.

Mezi dluhopisovými fondy je potřeba vybírat takové, které mají průměrnou splatnost či duraci dluhopisů 5 let a více. Bavíme-li se o akciových investicích, je vhodné zkontrolovat regionální zaměření fondu. Pro dobrou diverzifikaci v rámci rozvinutých států by kromě USA neměla chybět eurozóna, Spojené království či Japonsko. Dalším vodítkem pro Vás může být tržní kapitalizace akcií, o které jsme psali výše. Čím vyšší tržní kapitalizace, tím větší firma je, a tím je méně náchylná na kombinaci slabého ekonomického růstu v prostředí vysokých úrokových sazeb.

Veškeré informace k daným fondům naleznete vždy v dokumentu Fond report, který je dostupný i na stránkách MONETA Money Bank v sekci Dokumenty ke stažení.

Tento komentář připravila Generali Investments, od níž máme aktuálně v nabídce šest podílových fondů. Kompletní nabídku podílových fondů naleznete zde.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a mohou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Některé podílové fondy se mohou nacházet mimo Váš cílový trh. Před samotným investováním je třeba vyplnit Investiční dotazník a důkladně se seznámit se Statutem (Prospektem) a Sdělením klíčových informací, které naleznete na webu, v sídle Banky a také na vybraných pobočkách. Vklady v podílových fondech nejsou dle zákona pojištěny. Více informací na moneta.cz. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5