Daně

Daňové přiznání 2020

Daňové přiznání nemusí být strašákem ani kostlivcem ve skříni, kterého budete obcházet až do nejzazšího možného termínu. Pro koho je daňové přiznání povinné, jaké termíny se s ním pojí a nepatříte náhodou k těm, kterým se podání daňového přiznání může vyplatit?

Kdo podává daňové přiznání?

Daňové přiznání podává v zásadě každý, kdo si během jednoho kalendářního roku vydělal jako fyzická osoba více než 15 000 Kč. Tato hranice se ovšem nevztahuje na příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozené, případně jsou zdaněné tzv. srážkou už při jejich vyplacení (např. úroky z vkladu v bance).

Patříte mezi zaměstnance, kterým jsou zálohy na daň strhávány pravidelně z platu, nemáte souběžně více příjmů, ani nehodláte uplatnit některé speciální daňové odpočty? Pak stačí požádat Vašeho zaměstnavatele o provedení tzv. ročního zúčtování a daň z příjmů máte vyřešenou. Přesto se ale vyplatí číst dál. Třeba zjistíte, že podáním daňového přiznání můžete ušetřit.

Především OSVČ, ale také poplatníci, kteří mají souběh více zaměstnání, musí podat daňové přiznání sami. To platí i pro jedince vykazující daňovou ztrátu nebo uplatňující snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého do zahraničí. A v neposlední řadě se často zapomíná na povinnost podat daňové přiznání v případě, že u poplatníka došlo k předčasné výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, nebo pokud takové pojištění předčasně ukončil, ale přitom v průběhu pojištění čerpal daňový odpočet na zaplacené pojistné.

Jak, kdy a kam? Aneb jak odevzdat daňové přiznání

Termínem pro podání daňového přiznání je 1. duben následujícího roku. Do tohoto data je nutné odevzdat řádně vyplněné a podepsané daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu. Místně příslušný úřad je určen u fyzických osob podle adresy trvalého pobytu. Jestliže daný termín nedodržíte, hrozí Vám vyměření pokuty.

A jaké se nabízí možnosti samotného odevzdání daňového přiznání? Každá z nabízených možností má své plusy i mínusy.

  • Pošta – vytištěný a podepsaný formulář lze zaslat na adresu místně příslušného finančního úřadu. Nezapomeňte ale na to, že rozhodující je den, kdy jste zásilku odeslali. Proto doporučujeme uschovat podací lístek pro případ, že by vznikly ohledně data odeslání nejasnosti.
  • Osobní předání – je možné předání na podatelně finančního úřadu. Především ke konci března ale hrozí, že si vystojíte dlouhou frontu.
  • Elektronické podání – odeslání online formuláře je bezesporu nejrychlejší. Abyste však tuto formu podání daňového přiznání mohli smysluplně využít, je třeba mít zřízený elektronický podpis nebo datovou schránku.

Koho se daňové přiznání netýká

Už jsme výše zmínili, že zaměstnanci s pouze jedním zaměstnáním daňové přiznání sami podávat nemusí. To se týká i zaměstnanců, kterým jednotlivá zaměstnání navazovala, ale nepřekrývala se. Podmínkou je ovšem podepsání prohlášení poplatníka podle § 38k zákona o daních z příjmů (tzv. růžové prohlášení) u zaměstnavatele. Takový zaměstnanec však nesmí mít souběžný pracovní poměr nebo vedlejší příjmy z podnikání, pronájmů atp. vyšší než 6 000 Kč.

Od daní jsou osvobozeny i sociální dávky jako např. podpora v nezaměstnanosti nebo třeba mateřský či rodičovský příspěvek. Daňové přiznání nemusí řešit ani ti, kteří nejsou OSVČ, ale mají příjem do 30 000 Kč za rok z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí. Podmínkou je, že se nesmí jednat o opakovanou a systematickou činnost, která by spadala do kategorie podnikání.

A kdo na daňovém přiznání může vydělat?

Obecně platí, že podat daňové přiznání se vyplatí těm, kteří z nějakého důvodu nevyčerpali základní slevu na poplatníka za všechny měsíce, popř. některou další slevu na dani a zároveň jim byly sráženy zálohy na daň. Nejčastěji k tomu dochází v případě, že jste část roku strávili přihlášeni na Úřadu práce. Podáním daňového přiznání je poté možné částečně nebo úplně získat sražené zálohy na daň zpět.

Pamatovat na včasné podání daňového přiznání se vyplatí i studentům, kteří měli brigádu pouze po část roku a z této brigády jim byly sraženy v některých měsících zálohy na daň. I ti mohou uplatnit v daňovém přiznání slevu na poplatníka a zaplacené zálohy nebo jejich část dostat zpět. Studenti do 26 let mohou také uplatnit slevu na studenta. V případě, že studium netrvalo po celý rok, vypočítává se sleva v poměrné výši.

Zpozornět by měli i ti, kteří čerpají mateřský nebo rodičovský příspěvek jen po část roku, během kterého ještě pracovali. Nevyčerpali tak totiž slevu na poplatníka za všechny kalendářní měsíce. Totéž může platit i pro poplatníky, kteří strávili větší část roku v pracovní neschopnosti.

Kde najít daňové formuláře?

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5