Novinky 2024

Daňové novinky pro podnikatele a firmy v roce 2024

Živnostníci se musí od začátku roku 2024 připravit na zvýšení odvodových nákladů.

 

Sociální a důchodové pojištění

V rámci konsolidačního balíčku bylo rozhodnuto, že se během roků 2024 až 2026 postupně zvýší minimální zálohy na sociální pojištění. Doposud bylo nutné odvádět 25 % průměrné mzdy. V roce 2024 stoupne vyměřovací náklad na 30 % průměrné mzdy a v následujících letech 2025 a 2026 vždy o dalších 5 % až na konečných 40 % průměrné mzdy. V praxi zaplatí živnostníci nově minimální zálohu na sociálním pojištění v roce 2024 ve výši 3852 Kč místo stávajících 2 944 Kč.

Zároveň se zvyšuje o 5 % vyměřovací základ z reálných příjmů v případě důchodového pojištění na 55 % daňového základu.

Paušální daň

Stejně tak se zvyšuje výše platby paušální daně pro rok 2024. Nejvíce využívanou kategorií paušální daně je I. pásmo, ve kterém živnostníci zaplatí místo 6 208 Kč nově 7 498 Kč. Podmínky k přihlášení do režimu paušální daně zůstávají stejné. Pokud se chcete k paušální dani přihlásit nově, je nutné tak učinit do 10. ledna 2024. Stávající plátci musí pouze změnit výši platby.

Daně z příjmu

Nově se od ledna roku 2024 snižuje hranice, podle které spadají vysokopříjmoví podnikatelé do vyšší daňové sazby 23 %. Původně se jednalo o příjmy vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Tato hranice se snižuje na 36násobek průměrné mzdy. Novinka zasáhne všechny podnikatele, kteří si vydělají ročně více jak 1 582 812 Kč.

Změny v daních pro firmy a právnické osoby

Hlavní změnou pro rok 2024 je zvýšení daně pro právnické osoby na 21 % ze stávajících 19 %. Zároveň je zrušena daňová výhoda uznatelnosti tichého vína, které je použito jako daru pro reprezentaci firmy. Významné je také zavedení limitu 2 milionů korun pro cenu osobních aut, které bude možné uvést v daňových odpisech.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5