Article main image
Investice

Boeing: nebezpečná hra s důvěrou aneb těžce nabyl, lehce pozbyl

Americký výrobce letadel Boeing napáchal na své reputaci dost škod. Bude tak muset vynaložit obrovské úsilí na to, aby důvěru budovanou po více než století opět získal zpět, píše v komentáři investiční společnost UNIQA.

Důvěra je zásadní faktor nejen v mezilidských vztazích, ale i v podnikání. Zprostředkovaně se propisuje do hospodářských výsledků podniků, jejich ocenění a tím pádem i ceny akcií. Jedním z výrazných příkladů toho, jak může ztráta důvěry velice citelný a nepříjemně konkrétní dopad na peněženky akcionářů, je příběh společnosti Boeing.

Značka Boeing dosáhla po více než stech letech budování svého jména legendárního statutu a pro mnohé představuje synonymum pro označení dopravního letadla. Americká společnost sídlící v Arlingtonu mimo jiné spolu s evropským Airbusem dominuje trhu s velkými proudovými letadly určenými k přepravě civilních cestujících.

Při pohledu na hospodářské výsledky a tržní ocenění obou firem je však v posledních několika letech patrný diametrálně odlišný vývoj.

Akcie nejsou ani na předcovidové úrovni

Tento tržní sektor se v posledních letech sice ocitl pod značným tlakem dramatického omezení pohybu včetně letecké dopravy v důsledku obav z šíření koronavirové pandemie, nicméně tato černá labuť dopadla na obě společnosti a výrazné několikaleté zaostávání akcií Boeingu za zbytkem trhu tak touto událostí uspokojivě vysvětlit nelze. Akcie Airbusu se oproti předpandemickým maximům pohybují o více než 15 % výše. Zatímco akcie Boeingu nejsou ani na polovině úrovně, na které se obchodovaly před příchodem koronavirových lockdownů. Příčinu je zapotřebí hledat jinde. Je jí řetězec rozhodnutí a událostí, který výrazně narušil desítky let budovanou důvěru klientů, cestujících a v neposlední řadě investorů.

Společnost Boeing výrazně zasáhly tragické havárie dvou strojů 737 MAX, po kterých se během vyšetřování letka těchto letadel na dlouhou dobu nepodívala do vzduchu a svým vlastníkům místo generování hotovosti jen zabírala místa v hangárech. Výsledek vyšetřování navíc ukázal, že ke smrti stovek cestujících výrazně přispěl software, jehož úlohou bylo kompenzovat konstrukční úpravy designu a výkonu.

Dveře bez šroubů

S každou další událostí, jakou bylo například lednové vypadnutí dveří letadla během letu kvůli chybějícím šroubům, přibývaly další zprávy o extrémním tlaku na okamžité výsledky uvnitř společnosti. Ten údajně vedl k zavedení systému, který by se dal nazvat „outsourcingem až na dřeň“. Mnohdy ho doprovázela účelově laxní kontrola kvality, kdy řada zaměstnanců podílejících se na výrobě letadel přiznala, že by vzhledem ke své zkušenosti s letadly značky Boeing v zájmu svého bezpečí raději nelétala. Důvěru příliš nevzbudila ani podivná úmrtí několika whistleblowerů z řad hlavního dodavatele společnosti Boeing, kteří na tyto praktiky veřejně upozorňovali.

I kvůli těmto událostem, které se negativně propisují do hospodářských výsledků, se společnosti nedaří snížit své výrazné zadlužení. Její rating tak postupně poklesl až na současnou úroveň, která se nachází na samé hranici investičního pásma. Pokles pod ní by výrazně snížil okruh investorů ochotných společnosti financovat, což by ještě výrazněji zatížilo její hospodaření.

Na veřejnost prosákly údajné plány vedení společnosti na akvizici některých svých dodavatelů, aby měl Boeing větší kontrolu nad produkcí kritických součástí letadel. Finanční kondice společnosti jí však bez dalšího výrazného prohloubení zadlužení neumožňuje výraznější akvizice provést.

Palec dolů od cestujících

Jedním ze signálů, že část cestujících ztratila pod tíhou přívalu negativních zpráv svou důvěru v bezpečnost letadel Boeing, je zavádění volby letadla při nákupu letenky. Řada lidí možnosti vyřadit stroje od Boeingu ze zobrazených nabídek využila. Ztráta důvěry a neochota riskovat další drahá uzemnění svých letek pak vedla k poklesu poptávaného množství strojů ze strany řady leteckých společností.

Naopak konkurenční Airbus získává více zakázek a kvůli rozdílu v ceně akcií obou společností se mu podařilo poprvé v historii svého amerického soka překonat v ukazateli tržní kapitalizace.

Tento příběh nemusí nutně skončit koncem této legendární společnosti. Firma Boeing je více diverzifikovaná, podstatná část jejích příjmů pochází z rozsáhlé vojenské divize. I ta však generuje ztrátu. A v oblasti vesmírného programu Boeing i kvůli problémům svého projektu Starliner v poslední době reputačně zaostává za dalším, tentokrát americkým konkurentem, kterým je společnost SpaceX.

V rámci klíčového segmentu velkých proudových letadel určených k přepravě civilních cestujících navíc brání většímu propadu Boeingu poměrně výrazná rigidita tohoto odvětví i díky jeho duopolní struktuře a výrazným nákladům na změnu dodavatele letadel a náhradních dílů. Není však pochyb, že společnost napáchala na své reputaci dost škod a že důvěra budovaná po více než století byla podstatně narušena. Boeing tak bude muset vynaložit obrovské úsilí na to, aby ji opět získal zpět.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a mohou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Některé podílové fondy se mohou nacházet mimo Váš cílový trh. Před samotným investováním je třeba vyplnit Investiční dotazník a důkladně se seznámit se Statutem (Prospektem) a Sdělením klíčových informací, které naleznete na webu, v sídle Banky a také na vybraných pobočkách. Vklady v podílových fondech nejsou dle zákona pojištěny. Více informací na moneta.cz. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).