Pojištění

Zrušení životního pojištění

Každý se může občas ocitnout v tíživé finanční situaci. Jedná se o chvíle, kdy je potřeba přehodnotit rodinné výdaje. Platba životního pojištění pak může být jednou z věcí, na kterých budeme chtít ušetřit. Jenomže výpověď smlouvy životního pojištění není jediným a často také ani nejlepším řešením.

Nevýhody ukončení životního pojištění

Především se tím připravujete o sjednané pojistné krytí v případě úrazu nebo smrti. Ale i jen samotné zrušení smlouvy může vyjít poměrně draho. Věděli jste, že když předčasně ukončíte vedení investičního životního pojištění, na které jste uplatňovali daňové výhody, pojištění je nutné dodanit všechny využité daňové odpočty za posledních 10 let? Prakticky k tomu dochází navýšením daňového základu pro následující rok v daňovém přiznání. K vrácení daně ze zrušeného životního pojištění je tedy nutné podat daňové přiznání samostatně. To platí i pro zaměstnance, jejichž daňové přiznání obvykle obstarává zaměstnavatel.

Jak se vyhnout zrušení životní pojistky?

Existuje hned několik způsobů, jak se nevýhodám plynoucích ze zrušení životní pojistky vyhnout.

  • Snížení platby – mnohdy se ukáže být snížení pravidelné platby lepší než její zrušení. Sice v případě nižšího plnění bude výše krytí nižší, ale nebudete tratit na poplatcích a povinnosti dodanit čerpané daňové úlevy. Navíc je možné vrátit se k původním limitům, jakmile se situace zlepší.
  • Odložení platby – některé pojišťovny nabízejí odložení plateb až na půl roku. To Vám v případě nouze může poskytnout čas najít si novou práci a z pravidelného příjmu pak všechny platby uhradit zpětně.
  • Zrušení ostatních pojišťovacích produktů – vždy existuje možnost ponechat pouze holou pojistku životního pojištění a zrušit všechna další připojištění, např. pro případ hospitalizace nebo úrazu. Zde je ovšem dobré pamatovat na to, že se tím vystavujete riziku nového posudkového řízení zdravotního stavu, až budete chtít obnovit bývalou pojistku v plné výši. Obzvlášť v případě, pokud uplyne více jak půl roku. Pojišťovna Vám pak může pojistku výrazně zdražit.

Ukončení životního pojištění

Pokud jste se i tak rozhodli smlouvu o životním pojištění vypovědět, měli byste dodržet několik základních pravidel:

  1. Písemné oznámení – pamatujte na to, že co je psáno, to je dáno. Smlouvu je nezbytné zrušit písemně. Vzor výpovědi pojistné smlouvy pro životní pojištění snadno najdete na webových stránkách každé pojišťovny.
  2. Dodržení výpovědní lhůty – některé pojištovny umožnují ukončit pojištění k datu podání žádosti, ale jsou i takové, kde musí být požádáno ve lhůtě min. 6 měsíců před výročím uzavření pojistné smlouvy.
  3. Včasné podání – ohlídejte si datum podání žádosti o zrušení pojistky. Od toho se totiž odvíjí tříměsíční výpovědní lhůta, a tedy povinnost platit ještě po tři měsíce danou pojistku. Pokud byste tuto lhůtu nedodrželi, může Vám být naúčtováno pojistné i na další období.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5