Pojištění

Zákon o povinném ručení

Povinné ručení je pojištění vozidla, které je ze zákona povinné. Toto pojištění Vás ochrání před placením statisícových, mnohdy až milionových částek v případě, že způsobíte dopravní nehodu. Kryje totiž škody nejen na majetku, ale i na zdraví třetích osob, které se zúčastnily dopravní nehody.

Pro jaká vozidla platí povinnost sjednat si povinné ručení?

Odpověď je jednoduchá: pro všechna motorová vozidla (auta, motorky, motorové koloběžky, traktory…), s nimiž jezdíte po veřejných komunikacích.

Výpočet povinného ručení

Cenu povinného ručení ovlivňuje celá řada faktorů. Mimo jiné také kombinace produktů, které si u pojišťovny sjednáte. Pokud si například sjednáte havarijní pojištění i povinné ručení u jednoho poskytovatele, můžete získat zajímavou slevu.

Povinné ručení za výhodnou cenu

Sjednejte si povinné ručení u MONETA Money Bank, které Vás kryje v případě dopravní nehody, odcizení vozidla nebo při střetu se zvířetem. V ceně máte navíc asistenci zdarma, a to v ČR i v zahraničí.

Zjistit více

  • Auto – roli nehraje jenom druh vozidla, ale i objem a výkon motoru značně ovlivňuje výslednou cenu. Čím silnější auto, tím je cena pojištění samozřejmě vyšší. Svůj význam má i stáří vozu, jeho hmotnost a další údaje o autě. Každá pojišťovna ovšem tyto parametry hodnotí odlišně, proto je dobré srovnat různé nabídky na trhu. Velkou roli též hraje účel užívání vozidla. Obecně platí, že pojištění automobilů pro soukromou potřebu vyjde levněji než služebních vozidel používaných pro podnikání.
  • Řidič – asi nikoho nepřekvapí, že na prvním místě je věk řidiče. Čím zkušenější řidič, tím je šance na slevu z povinného ručení větší. Statistiky neúprosně potvrzují fakt, že mladí a nezkušení řidiči způsobují dopravní nehody častěji než jiní účastníci silničního provozu. Kromě věku je ale hodnocena i historie řidiče. Platí jednoduché pravidlo: čím déle budete jezdit bez nehody, tím zajímavější bonusy k povinnému ručení získáte.
  • Bydliště – zde opět přichází ke slovu statistika. Riziko dopravní nehody je ve velkých městech větší než na vesnici.
  • Limity pojistného plnění – výše limitu plnění ovlivňuje cenu, kterou za povinné ručení zaplatíte. Nabídka se pohybuje obvykle mezi 35 až 200 milióny korun za škodu nejen na majetku, ale i zdraví. Čím vyšší limit zvolíte, tím lépe bude pojistka pokrývat způsobené škody.

Ověření povinného ručení

Nejste si jisti, zda máte povinné ručení na vozidlo sjednané? Není nic jednoduššího než nahlédnout do online registru povinného ručení skrze formulář České kanceláře pojistitelů. Zde si můžete zkontrolovat, zda jste povinné ručení zaplatili.

Výjimky z povinného ručení

Zákon o povinném ručení má několik výjimek. Nevztahuje se předně na cizince, kteří mají vozidlo pojištěné v zahraničí a jsou schopni to prokázat tzv. zelenou kartou. Ta slouží jako doklad o zaplacení povinného ručení nejen u nás, ale i v zahraničí. Dále se výjimka vztahuje na vozidla používaná v rámci výkonu služby hasičů (včetně těch dobrovolných), a zaměstnanců Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, policie atp.

Zánik povinného ručení

Důvodů k zániku povinného ručení existuje celá řada. Předně je to ztráta, prodej nebo likvidace vozu. Vozidlo je možné také vyřadit z provozu na základě oficiální žádosti, pokud už s ním nehodláte vyjíždět na veřejné komunikace. Ve všech těchto případech je potřeba ohlásit tuto skutečnost neodkladně pojišťovně. Dále povinné ručení může zaniknout dohodou nebo v den, kdy uplyne doba, po kterou bylo pojištění sjednané.

Poslední způsob ukončení povinného ručení je nezaplacení pojišťovacího poplatku. Pak povinné ručení zaniká ke dni, kdy po jeden měsíc nereagujete na urgenci pojišťovny k zaplacení pojistky. V případě, že s autem jezdíte, se pozdní splátky povinného ručení nemusí vyplatit. Pokuta za nezaplacení povinného ručení se pohybuje mezi 5 000 až 40 000 Kč. Stejně vysoká pokuta hrozí tomu, kdo při silniční kontrole nepředloží zelenou kartu neboli potvrzení o zaplacení povinného ručení.

Pár rad na závěr, aneb jak se vyhnout pokutě

  • Hlídejte si platby i data splatnosti povinného ručení. V případě změny pojišťovny musí nová smlouva plynule navazovat na smlouvu končící. I jediný den bez pojištění může znamenat velké potíže.
  • Pokud vozidlo nehodláte dále používat, odhlaste ho z registru vozidel a odevzdejte registrační značky do depozitu registru vozidel.
  • Mějte zelenou kartu neustále u sebe. Je to jediný mezinárodně uznávaný doklad o sjednaném povinném ručení.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5