Osobní finance

Registrace, přepis a odhlášení vozidla

Registrace nového vozu je jedním z nejdůležitějších kroků pro všechny nové majitele vozidel. Jak na registraci, přepis a vyřazení vozidla z registru?

Ať už máte hotovost, nebo schválenou půjčku na auto a čeká Vás nákup vozidla, nevyhnete se jeho registraci. Registrace je důležitý proces, protože Vám umožní vybavit Váš nový vůz úředním potvrzením, které se vyžaduje při sjednávání pojištění a dalších úkonů.

 • Identifikační číslo vozidla, známé také jako VIN, je 17místné číslo, které je na každém vozidle pro jeho jedinečnou identifikaci. Na vozidle se objevuje minimálně jednou, a to na karoserii či nosném rámu.

Jak vozidlo registrovat?

Registrace nového vozidla se provádí na obecním úřadě s rozšířenou působností.

K registraci budete potřebovat následující dokumenty:

 • občanský průkaz
 • ověřenou plnou moc od prodávajícího
 • velký technický průkaz
 • originální doklad o získání vozidla
 • potvrzení o sjednaném povinném ručení (zelená karta)

Poté, co bude Vaše registrace dokončena, získáte za správní poplatek státní poznávací značku, která bude trvale spojena s vozidlem.

 • Pokud to úřad požaduje, Váš vůz bude muset projít emisními testy, aby se zjistilo, zda splňuje platné emisní normy. Kromě toho budete možná muset získat potvrzení o technické způsobilosti vozidla. Toto potvrzení poskytuje odborník ze stanice technické kontroly. Tyto dodatečné kontroly se většinou týkají při registraci vozidla při jeho dovozu ze zahraničí.

Poté, co je vše kompletní, bude Váš vůz zapsán do registru vozidel. Také to znamená, že vozidlo bude mít jedinečnou totožnost, která je nutná k jeho legálnímu provozu a vstupu na vozovku.

Přepis vozidla

Přepis vozidla zařídíte na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností, při prodeji či koupi vozu ho tak nemusíte odhlašovat a znovu přihlašovat.

Ze strany prodávajícího je důležité nahlásit změnu majitele vozidla do 10 pracovních dní, kupující zase musí sjednat povinné ručení.

Pro přepis auta potřebujete:

 • občanský průkaz
 • kupní smlouvu
 • velký i malý technický průkaz
 • ověřenou plnou moc od kupujícího
 • protokol o evidenční kontrole (maximálně 14 dní starý)
 • potvrzení o sjednaném povinném ručení (zelená karta)

Ojetý vůz zakoupený ze zahraničí je nutné nejprve řádně odhlásit v zemi nákupu a registrace. Posléze ho lze s převozními značkami převézt do ČR. Nadále se postupuje stejně jako při běžné tuzemské registraci.

Vyřazení z registru silničních vozidel

Odhlášení vozidla z registru silničních vozidel se provádí na žádost vlastníka vozidla nebo na základě rozhodnutí správního orgánu. Žádost ze strany vlastníka se podává na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností. V případě, že je vozidlo vyřazeno na základě rozhodnutí správního orgánu, je nutné dodat k žádosti dané rozhodnutí.

Vyřazením z registru silničních vozidel zanikají všechna práva související s vlastnictvím vozidla. Poté, co je vozidlo odhlášeno, je majiteli vystaven doklad o vyřazení. Vyřazením z registru silničních vozidel se majiteli vyřazeného vozidla znemožňuje provádění jakéhokoli druhu provozu na pozemních komunikacích.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5