Úvěry a hypotéky
pro podnikatele a firmy

Nabídka půjček pro živnostníky a firmy. Vyberte si tu nejlepší půjčku právě pro Vás.

Úvěry

Rychlý online úvěr pro podnikatele a firmy

Úvěr pro živnostníky
s nízkým úrokem

Půjčte si s úrokem od 5,3 % ročně a k úvěru online od 500 000 Kč získáte nejnovější iPhone SE. Plně online až 600 000 Kč a bez daňového přiznání.

Kreditní karta
pro živnostníky

Jediná kreditní karta, která vrací 5,0 % z každého nákupu

Až 55 dnů bezúročného období a navíc bez poplatku za vedení.

Kontokorent
pro podnikatele a firmy

Pružná finanční rezerva na běžné účtu

Povolené přečerpání do debetu na Vašem podnikatelském účtu až do výše 2 500 000 Kč.

Úvěr
zajištěný nemovitostí

Se zástavou nemovitosti až 20 milionů

Financování Vašeho podnikání, které můžete zaručit i nemovitostí někoho jiného.
Podívejte se na naši nabídku pro občany a domácnosti.

Úvěry na rozvoj a provoz podnikání

Investiční úvěr

Provozní úvěr

Zelený Expres Business

Pro svobodná povolání

Pro velké firmy

Ekoenergetické projekty

Úvěr na auto

Úvěry se zárukou

Úvěr se zárukou EaSI

Úvěr se zárukou NRB

Úvěry na zemědělskou půdu nebo techniku

Úvěr na nákup zemědělské techniky

Úvěr na nákup zemědělské půdy

Financování nemovitostí

Živnostenská hypotéka

Získejte prostor pro svou živnost i domov

Spojte výhody podnikatelského úvěru a hypotéky.

Financování komerčních nemovitostí

Financování založené na cash-flow Vašeho projektu

Využijte investiční úvěr na nákup nemovitosti nebo zajištění financování výstavby a rekonstrukce.

Zajištěný úvěr Expres Business

Vezměte si podnikatelský úvěr
zajištěný nemovitostí

Získejte úvěr až 20 milionů korun a financujte svou podnikatelskou činnost nebo nemovitost.
Podívejte se na naši nabídku pro občany a domácnosti.

Na co se často ptáte

Vše, co potřebujete vědět o úvěrech pro podnikatele a firmy.

Úvěr Express Business je určen živnostníkům a malým firmám, daňovým rezidentům ČR.

U bezúčelové hypotéky klient nemusí bance dokládat využití finančních prostředků.

Hypotéka bez dokládání účelu je neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která je určena k bydlení, nachází se na území ČR a je zapsaná v Katastru nemovitostí.

Hypotéku bez dokládání účelu můžete znát jako americkou hypotéku, kterou na českém trhu nabízí MONETA Money Bank. Nespornou výhodou hypotéky bez dokládání účelu je využití finančních prostředků prakticky na cokoliv. Neúčelovou hypotékou, na rozdíl od klasické hypotéky, můžete financovat cokoliv chcete a zároveň ji můžete použít i na konsolidování svých půjček nebo splacení kreditních karet a kontokorentů.

Pokud Vám na konsolidaci stávajících závazků nestačí, a to z nejrůznějších důvodů, spotřebitelský úvěr, je bezúčelová hypotéka ideální volbou. Třeba proto, že nově budete splácet pouze jednu nižší splátku, čímž pomůžete svému rozpočtu a můžete i lépe plánovat své budoucí výdaje. Hypotéku si můžete sjednat do výše až 70 % odhadu ceny nemovitosti.

MONETA Money Bank nabízí u americké hypotéky atraktivní úrokovou sazbu s garancí na 3 nebo 5 let. Oceníme, že se jako klient snažíte zajistit proti různým rizikům, a proto Vám při sjednání Pojištění schopnosti splácet úrokovou sazbu hypotéky snížíme o 0,2 %. I tady můžete využít slevu za splácení z běžného účtu MONETA Money Bank.

 

Bonita neboli úvěruschopnost nám říká jak je klient schopný splácet svůj dluh vůči bance. Je to jeden z nejdůležitějších parametrů, podle kterých banka rozhoduje, zda klientovi úvěr poskytne. Ve zkratce platí, že čím je bonita klienta vyšší, tím lepší podmínky banka při poskytování úvěru nabízí.

Jak se posuzuje bonita klienta
Na bonitu klientů má vliv celá řada údajů. Při jejím určení banka vychází z údajů a dokumentů, které jí klient předloží: trvalé příjmy a jejich výše, osobní či rodinné výdaje, dosažené vzdělání, profese a další. Dalším zdrojem informací jsou bankovní a nebankovní registry dlužníků, například Bankovní registr klientských informací, Centrální registr dlužníků, SOLUS nebo Veřejný registr dlužníků. Pro výslednou bonitu klienta jsou důležité nejen příjmy, ale pochopitelně také výdaje. Nájemné, pojistné, splátky leasingu na automobil, splátky stávajících úvěrů a další hrají důležitou roli pro výslednou bonitu.

Bonita není přenosná
Je třeba si uvědomit, že každá banka má svůj vlastní systém, podle kterého hodnotí a stanovuje bonitu klienta, a ve výsledku se proto mohou lišit.

Bonity podniku
Bonita podnikatele se posuzuje pomocí finančních a nefinančních parametrů. Nefinanční aspekty slouží pro stanovení tzv. podnikatelského rizika, že dosažené výsledky podnikání budou zaostávat za očekávanými výsledky. Analýza podnikatelských rizik se zaměřuje především na typ podnikatelské činnosti a podnikatelský záměr, na vlivy vnějšího i vlivy vnitřního prostředí. Finanční aspekty definují tzv. finanční riziko. To souvisí se způsobem financování podnikatelských aktivit, s kapitálovou strukturou podniku, likviditou, solventností ziskovostí a další.

Fixace u hypotéky je smluvní období, během kterého se úroková sazba nemění.

O fixaci často slyšíte ve spojení s fixačním či úrokovým obdobím nebo obdobím platnosti úrokové sazby. Tak či tak, jedná se o časový úsek, po který banka garantuje stejnou úrokovou sazbu. Za dobu trvání hypotéky Vás nové nastavení fixace, tzv. refixace, bude čekat zřejmě několikrát. Protože každá hypotéka je unikátní, neexistuje univerzální návod, jak správně zvolit délku fixačního období. Co byste určitě měli zvážit je to, zda budete s danou nemovitostí dále nakládat, například ji prodávat.

Dále je třeba si odpovědět na otázku, zda je pro Vás důležité mít dlouhodobě zafixovanou měsíční splátku hypotéky ve stejné výši, abyste měli své výdaje pod kontrolou. Obecně platí, že čím delší doba fixace, tím vyšší úroková sazba u hypotéky. Určitě se však nejedná o dramatický rozdíl – mezi nejčastěji volenou hypotékou s fixací 5 let a hypotékou fixovanou na 7 či 10 let je rozdíl zhruba 0,2 - 0,3 %. V dalším období očekáváme, že ceny hypoték mírně porostou, a to si uvědomuje i řada klientů. Z tohoto důvodu se na trhu v posledních několika letech výrazně zvýšil podíl dlouholetých fixací.

Před koncem každé fixace od nás s předstihem obdržíte nabídku nové úrokové sazby na další úrokové období, abyste si vše mohli v klidu rozmyslet. Pokud jste si hypotéku pořídili jen na přechodnou dobu a nejsou pro Vás k umoření hypotéky dostačující mimořádné splátky, můžete ve výročí fixace celou hypotéku splatit jednorázově.

LTC je zkratka pro "LOAN TO COST", neboli pro poměr mezi tím, kolik za nemovitost zaplatíte ze svého a kolik z úvěru.

Jedná se o poměr mezi výší hypotéky a celkovými náklady na pořízení nemovitosti – tedy kupní cenou, případně náklady na stavbu nebo rekonstrukci. Tento ukazatel pro Vás neznamená nějaké omezení. Úroková sazba hypotéky se odvíjí mimo jiné od LTV (LOAN TO VALUE) a LTC zde funguje pouze jako jedno z kritérií schvalování hypotéky.

Nicméně, abychom těmto podobným ukazatelům dobře porozuměli, podívejme se na rozdíly mezi LTV a LTC. Zatímco LTC poměřuje výši poskytnutého úvěru k nákladům financované nemovitosti, kde cena nemovitostí navíc reflektuje i aktuální situaci na realitním trhu, poměr LTV poměřuje úvěr k zástavní hodnotě nemovitosti.

Tyto dva ukazatele mohou, ale zároveň nemusí být podobné. Pokud není nově pořizovaná nemovitost prodávána za obvyklou tržní cenu, hodnota LTC může být vyšší či naopak nižší než LTV. Závisí především na tom, zda je pořizovací cena nemovitosti „pod, či nad cenou“.
Oba tyto ukazatele reflektují dění na trhu, které ovlivňuje ceny nemovitostí, a mohou se tak měnit v závislosti na lokalitě, poptávce po nemovitostech, ekonomické situaci a další parametrech.

LTV – poměr výše hypotéky k ceně nemovitosti – má zásadní vliv na úrokovou sazbu hypotéky. Čím nižší LTV, tím atraktivnější úrok můžete získat.

LTV čili "Loan To Value" je poměr mezi výší hypotečního úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti. Jedná se velmi důležitý údaj, který v podstatě rozhoduje o výši hypotéky, kterou Vám banka může proti zástavě danou nemovitostí nabídnout. Ještě nedávno bylo možné, že klient nemusel na pořízení nemovitosti vydat jedinou vlastní korunu. Jednalo se o stoprocentní hypotéky.

V současné době je u hypoték povolena LTV nejvýše 90 %, to znamená, že klient musí do nákupu nemovitosti vložit alespoň 10 % vlastních prostředků. Pokud se Vám díky úsporám podaří LTV stlačit pod hranici 80 %, bude to pro Vás znamenat atraktivnější úrokovou sazbu hypotéky, a tím i nižší měsíční splátku. V naší hypoteční kalkulačce si můžete spočítat, kolik Vám na hypotéku půjčíme.

Amerických hypoték je LTV zastropováno na 70 % hodnoty nemovitosti. Důvodem je, že americká hypotéka je neúčelová a o použití poskytnutých finančních prostředcích nemusí klient banku vůbec informovat.

 

Vedle půjček pro soukromé osoby nabízejí banky speciální úvěry pro OSVČ, podnikatele a firmy. Banky ale nabízejí také řadu dalších úvěrových produktů, například kontokorentní úvěry nebo kreditní karty, nastavené speciálně pro podnikatele.

Hlavní druhy podnikatelských úvěrů
Podnikatelské úvěry můžeme podle způsobu použití rozdělit na dva hlavní druhy – na investiční a provozní.

Investiční úvěry pro firmy a podnikatele
Investiční úvěry jsou určené především na rozšíření podnikání. Konkrétně pak na koupi strojů a technologií nebo na nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitostí.

Provozní úvěry pro firmy a podnikatele
Provozní úvěry slouží k financování běžného provozu firmy. V praxi to znamená například nákup materiálu či zboží, zajištění provozu výroby nebo pokrytí krátkodobých pohledávek.

Jak získat podnikatelský úvěr
Banka před poskytnutím podnikatelského úvěru posoudí rizika podobně jako u spotřebitelského úvěru. Banka samozřejmě chce vědět, že podnikatel má dostatečné příjmy, aby úvěr mohl splácet, a zároveň se potřebuje ujistit, že nehrozí bezprostřední riziko, že o své příjmy přijde. Z tohoto důvodu je nutné předložit kvalitní podnikatelský záměr.

Podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr by měl být srozumitelný, pravdivý a přesvědčivý. Pokud má podnikatel rozmyšlenou právní formu podnikání, organizaci a fungování firmy, popis služby nebo výrobku, který je cílem záměru, zná trh, na kterém chce působit, včetně analýzy konkurence, má finanční plán a časový harmonogram zahájení podnikání a potřeby cizích zdrojů, tak je na dobré cestě uspět s žádostí o úvěr.

RPSN je zkratka tvořená prvními písmeny termínu „Roční Procentní Sazba Nákladů“. Jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše úvěru.

K čemu RPSN slouží?
RPSN umožňuje každému spotřebiteli jednoduše a rychle porovnat výhodnost či nevýhodnost různých úvěrů. Jinými slovy podle hodnoty RPSN zjistíte, za jak draho si podle vybrané smlouvy „kupujete peníze“. RPSN se vyjadřuje v procentech. Toto procentuální vyjádření ukazuje, jak velkou část úvěru spolu se všemi dalšími poplatky musí spotřebitel uhradit během jednoho roku.

Při uzavírání smlouvy o úvěru je velmi těžké porovnávat nabídky pouze podle roční úrokové sazby. Celkové náklady spotřebitelského úvěru totiž zahrnují i celou řadu dalších možných poplatků.

Za co všechno může poskytovatel úvěru požadovat poplatek?
Předně zaplatíte za samotné uzavření smlouvy, tedy za poskytnutí úvěru. Dále je zpoplatněno také vedení účtu, na který je úvěr vyplácen. Běžně je nutné pravidelně hradit poplatek za správu nového úvěru. Nijak neobvyklé nejsou ani poplatky za každou jednotlivou transakci, tedy za pohyb peněz na účtu. K tomu všemu je třeba připočítat i pojištění schopnosti splácet. Dnes už se stalo téměř pravidlem, zvláště u velkých a dlouhodobých úvěrů jako jsou hypotéky, že klient musí prokázat nejen schopnost splácet samotný úvěr, ale k tomu se ještě komerčně pojistit. Finanční instituce si tak jistí, aby spotřebitelé měli finanční prostředky po celou dobu trvání úvěru.

Praktické užití RPSN
Pro klienta je při výběru úvěru nesmírně důležité srovnávat si nabídky jednotlivých finančních institucí. Nejnižší úrok totiž zdaleka neznamená vždy nejlevnější půjčku. Díky srovnání RPSN můžete zjistit, že první banka sice nabízí samotný úrok lákavě nízký, ale nakonec zaplatíte na dalších poplatcích neúměrně více. Jiné, na první pohled ne tak atraktivní nabídky, pak ze srovnání mohou vyjít mnohem levněji.

Obecně platí zlaté pravidlo, že čím je RPSN nižší, tím je finanční produkt výhodnější. Selský rozum ovšem samozřejmě praví, že RPSN nikdy nemůže být nižší, než je samotný úrok půjčky. Ideálním výsledkem by byla hodnota RPSN shodná s výší úroku. To je ovšem v současné době nereálné přání – žádná bankovní instituce Vám peníze neposkytne jen za cenu vlastního úvěru bez jakýchkoli dalších poplatků.

Výbornou pomůckou je sazba RPSN pro srovnávání ceny klasického spotřebitelského úvěru a leasingu. Hlavním důvodem, proč jsou leasingy s běžnými úvěry jen těžko srovnatelné, je vliv akontace a odkupní cena předmětu leasingu (obvykle auta). Právě tyto těžkosti výpočet RPSN odbourává – v procentech uvidíte, kolik přesně ročně Vás ten který úvěr bude stát.

Co v RPSN nenajdete
Přestože základním principem „roční procentní sazby nákladů“ je shrnutí všech nutných výdajů spojených s úvěrem, existují poplatky, které do výpočtu zahrnuty být nemusí. Mezi ně patří například u hypotečních úvěrů kolek, který se platí zvlášť na katastrálním úřadu. Také odměna odbornému odhadci ceny nemovitosti často nebývá do RPSN zahrnut. V neposlední řadě se aktivně zajímejte o to, zda do Vámi vyhlédnutého výpočtu RPSN byla zahrnuta cena pojištění úvěru. Může se stát, že si tento údaj budete muset dokonce připočítat sami.

Snadno přehlédnutelné jsou pak také poplatky spojené s pohybem peněz na běžném účtu. Ten ani nemusí být pevně svázaný s úvěrem. Záleží tedy na podmínkách účtu, z něhož budete úvěr splácet. Sice si možná řeknete, že je to jen pár korun. Ale pokud za každou platbu úvěru zaplatíte například 6 Kč, úměrně délce půjčky se může i jen tento konkrétní poplatek vyšplhat na několik tisíc korun.

Údaj o RPSN je povinný
Od 1. ledna 2011 mají všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů v České republice povinnost uvádět RPSN v rámci marketingových nabídek. Nedílnou součástí této povinnosti bývá informace o nákladech. Netýká se to ale bohužel úplně všech úvěrů na finančním trhu. Výjimku tvoří půjčky, které jsou jištěny nemovitostí (což znamená mj. veškeré hypotéky), dále půjčky nedosahující ani částky 5 000 Kč nebo naopak přesahující obnos 1 880 000 Kč. Většina klasických půjček však do účinnosti tohoto zákona spadá.

Výpočet hodnoty RPSN
Výpočet roční procentní sazby nákladů je velmi složitý, a proto doporučujeme raději použít RPSN kalkulačku, se kterou budete mít výsledek okamžitě.
Modelový příklad RPSN:

Klient v tomto případě neplatí žádné poplatky. Splátka 3 000 korun zahrnuje umoření jistiny, čili úmor a úrok.

Výše úvěru: 30 000,- Kč
Celkový počet splátek: 12 měsíčních splátek
Úroková sazba p. a. / nominální roční: 35,07 %
Výše měsíční splátky: 3 000 Kč RPSN: 41,3 %

Variabilní hypotéku možná znáte pod pojmem floatová hypotéka nebo hypotéka s pohyblivou úrokovou sazbou.

Variabilní hypotéka se od klasické hypotéky odlišuje metodou úročení, respektive nastavením úrokové sazby. Úrokové sazba je závislá na sazbách, které vyhlašuje Česká národní banka a mění se podle momentální situace na finančním trhu.

Úroková sazbu u variabilní hypotéky není tedy zafixovaná, ale může se měnit každý měsíc, a to směrem nahoru i dolů. Pokud úroková sazba, ze které banky odvozují úrokovou sazbu u hypoték poklesne, bude to pro Vás znamenat nižší měsíční splátky. Pro běžného klienta je však velmi těžké předvídat dění na finančním trhu, a možná i proto je tento typ hypotéky sjednáván spíše sporadicky.

Pokud dáváte přednost jistotě a pevné měsíční splátce, je pro Vás správnou volbou klasická fixní hypotéka. Ta se řídí klasickým pevným úrokem platným po celé fixační období a Vy máte jistotu, že se splátka hypotéky během něj nezvýší.

Na výši hypotéky má vliv celá řada faktorů. Pro orientační výpočet použijte hypoteční kalkulačku MONETA Money Bank.

Pokud přemýšlíte o hypotéce, udělejte si hned na začátku podrobný přehled o svých příjmech a výdajích. Jednoduchým porovnáním tak zjistíte výši splátky hypotéky, kterou zvládnete splácet.

Velmi doporučujeme nechat si určitou rezervu pro případ zvýšení úrokové sazby, a tím i měsíční splátky hypotéky. Totožným způsobem hodnotí možnosti svých klientů i banka, kdy od Vašich příjmů odečte Vaše měsíční závazky, které tvoří spotřebitelské úvěry, kreditní karty, splátky jiných úvěrů a také životní minimum žadatelů a vyživovaných osob. Z pohledu příjmů platí, že čím vyšší příjem bance prokážete, tím vyšší částku si můžete půjčit. Příjmy domácnosti či spolužadatelů se pochopitelně sčítají. Do příjmů můžete zahrnout také příjmy z pronájmu, rodičovský příspěvek a další.

Pokud nemáte představu o tom na jakou výši hypotéky dosáhnete, můžete využít naši online kalkulačku pro výpočet hypotéky, kde si snadno spočítáte i výši úroku a dobu splácení.

 

Hypotéku na nemovitost v zahraničí můžete čerpat v České republice nebo v zemi, kde si nemovitost pořizujete. Snáze však hypotéku získáte pravděpodobně v Česku.

Vrátili jste se dovolené a říkáte si, že byste se na stejné místo rádi vraceli? Láká Vás koupě domu na pláži či horského apartmánu v lukrativních lokalitách jako Chorvatsko, Řecko, Španělsko, Rakousko nebo Itálie? Nemusíte zůstávat pouze v Evropě, ale můžete si pořídit nemovitost třeba v Thajsku nebo na Fidži. I to je možné.

Koupě nemovitostí v těchto destinacích může být dobrá volba jako alternativní investice. Již dávno neplatí, že byste nemovitosti v zahraničí museli financovat z vlastních úspor nebo investičních úvěrů.

MONETA Money Bank pro tento účel nabízí Americkou hypotéku. Jedná se o neúčelový úvěr, u kterého nemusíte dokládat použití finančních prostředků. Protože pořizovaná nemovitost se v tomto případě nachází v zahraničí, je třeba hypotéku zajistit jinou nemovitostí na území ČR. Na základě odhadu ceny zajišťované nemovitosti můžeme nabídnout hypotéku až do výše 70 % její hodnoty.

Splácet hypotéku může usnadnit i pronájem nemovitosti v době, kdy tam majitel nepobývá.

Schválení podnikatelského úvěru online je možné už do 10 minut přes internetové bankovnictví nebo v aplikaci Smart Banka. Nejste-li naším klientem, můžete si úvěr sjednat do 15 minut přes webový formulář. Rychlost sjednání úvěru pro živnostníky se odvíjí od výše požadované částky a dostupných dokumentů.

Úvěr do 500 000 Kč je možné sjednat online bez dodání daňového přiznání, a to i v případě, že nejste klientem MONETA Money Bank. Stačit budou dva doklady totožnosti a chytrý telefon nebo počítač s webkamerou.

Založení i vedení Vašeho nového podnikatelského účtu a splátkového úvěru probíhá plně online a zdarma. Díky přehledné úvěrové kalkulačce získáte během několika minut představu o nabídce. Vzápětí se dozvíte i úrokovou sazbu, kterou u nás můžete získat, a pokud Vám přijde zajímavá, rovnou smlouvu podepíšete převodem 1 Kč.

Naši stávající klienti mohou tímto jednoduchým a rychlým způsobem získat až 750 000 Kč. Pokud jste naším klientem, pravděpodobně už na Vás předschválená nabídka čeká v internetovém bankovnictví. Pro vyšší částky je ovšem nutné připravit si daňové přiznání za dvě poslední účetní období a navštívit našeho specializovaného bankéře pro živnostníky na pobočce.

Výhody sjednání úvěru online se týkají i provozních nákladů. Zatímco vyřízení na pobočce je zpoplatněno 299 Kč za správu úvěru a zahrnuje poplatek za čerpání ve výši 0,4 % z výše úvěru, sjednání i správa úvěru online je zcela zdarma.

Naše online úvěrové produkty jsou určeny živnostníkům a malým firmám (společnostem s ručením omezeným a veřejným obchodním společnostem).

Podporujeme Vaše podnikání rychlými úvěry na cokoli bez nutnosti ručeníflexibilními kontokorenty nebo přímo investičními úvěry a řadou dalších řešení na míru.

Rychlost, s jakou spolu vybereme ideální řešení, se různí podle výše úvěru a možnosti předschválených podmínek, ale i druhu Vašeho podnikání (kvůli zákonným požadavkům) nebo náročnosti zpracování předkládaných dokumentů.

Pokud si nejste jisti, který produkt je pro Vaši firmu nejlepší, rádi Vám poradíme na infolince 224 444 555 nebo na některé z našich mnoha poboček.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Rychlý online úvěr pro drobné podnikatele a živnostníky

Potřebujete finance na další rozvoj Vašeho podnikání? V MONETA Money Bank vše vyřídíte do 15 minut plně online a bez poplatků za čerpání a správu úvěru se splatností až 10 let. Půjčit si můžete na cokoliv, co Vaše podnikání zrovna potřebuje a navíc bez nutnosti ručení nemovitostí – třeba na větší auto nebo lepší vybavení. Jak vysoká bude Vaše měsíční splátka si můžete orientačně spočítat na naší kalkulačce. Podnikatelský splátkový úvěr až do výše 600 000 Kč Vám schválíme online.

Podnikatelská kreditní karta od MONETA Money Bank

S kreditní kartou určenou podnikatelům získáte 1 % z každé platby, zcela bez omezení a až 20 % zpět z nákupů u partnerů věrnostního programu bene+. K tomu získáte navíc až 55 dní bezúročného období nejen pro platby, ale i výběry z bankomatů. Sjednání, schválení i podpis smlouvy lze vyřešit plně online. Podnikatelský účet ke kartě je u nás zcela zdarma, stejně tak jako vedení karty při schválení online.

Kontokorent Flexi Business

S tímto kontokorentem můžete přečerpat svůj podnikatelský účet až o 2,5 milionu, aniž byste nám museli dokládat účel použití peněz. Budete tak mít velkou finanční rezervu vždy po ruce. Pro jeho získání nepotřebujete žádnou nemovitost k ručení. Podnikatelský kontokorentní úvěr pak můžete splatit nebo i zcela ukončit bez jakékoli sankce.

Investiční úvěry

Použijte úvěr na pořízení nemovitosti či pozemku. Úvěr pak můžete čerpat postupně, podle průběhu Vašeho projektu. Díky Programu EXPANZE od Národní rozvojové banky můžete využít bezúročné financování části projektu. Bezplatné záruky od Evropského investičního fondu (EIF) nebo záruky od NRB Vám umožní realizovat i záměry, pro které nemáte dostatečné vlastní zajištění.

Úvěry na auta a další dopravní prostředky

Jedním z účelových úvěrů, který Vám můžeme nabídnout, je úvěr na dopravní prostředek. Půjčit si můžete na osobní nebo užitkový vůz, a to už od částky 25 000 Kč. Úroková sazba bude nastavena individuálně. Nové auto si s námi můžete pořídit i na leasing. Třetí možností, jak si s námi koupit nový vůz, je prostřednictvím úvěru Express Business.

Tady se nachází W2C portlet

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5