Prémiové bankovní služby a poradenství pro velké firmy

Nově nabízíme úvěr COVID Plus pro velké exportéry
a jejich dodavatele, s podporou EGAP.

Již několik našich obchodních partnerů využilo výhodného úvěrového programu COVID Plus. Cílem programu je podpořit podnikání
          velkých exportních firem a jejich dodavatelů zasažené koronavirovou krizí. Financování je zajištěno záruční listinou EGAP.

Jaké produkty a služby Vám nabízíme?

 • Úvěrové produkty
  Financování investičních a provozních potřeb, kreditní linky, akviziční a zakázkové financování

 • Zajištění kurzového rizika
  Individuální směnné kurzy, forwardové obchody a SWAP

 • Platební nástroje
  Tuzemský a zahraniční platební styk, Multicash, Cashpooling

 • Zajištění exportních rizik
  Dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, bankovní záruky

 • Specializované financování
  Financování komerčních nemovitostí a ekoenergetických projektů