Program Expanze - investiční úvěr pro firmy i živnostníky

Program EXPANZE je kombinací investičního úvěru od MONETA Money Bank a úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky na jeden investiční záměr klienta.

Zvýhodněné financování ve spolupráci s ČMZRB

Benefity a hlavní parametry úvěru od ČMZRB

 • Úvěr je poskytován bezúročně

 • Výše úvěru 1-45 mil. Kč, maximálně však 45 % způsobilých výdajů projektu

 • Prostředky mohou být použity na nákup nových strojů a zařízení, ke koupi nebo rekonstrukci staveb pro podnikatelské účely, k pořízení technologií, programů, licencí a softwaru 

 • Doba splatnosti až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)

 • Doba odkladu splácení až 3,5 roku

 • Podmínkou programu EXPANZE je, že alespoň 20 % celkové investice musí být financováno komerčním úvěrem
   

Úvěr od MONETA Money Bank k programu EXPANZE umožňuje získat příspěvek na úhradu úroků

 • V regionech s nadprůměrnou nezaměstnaností lze čerpat příspěvek na úroky až do výše 10 % z hodnoty úvěru, nejvýše však 2 000 000 Kč. Seznam regionů s nárokem na úrokové zvýhodnění

 • V ostatních regionech (s výjimkou hlavního města Prahy) lze čerpat příspěvek na úroky až do výše 8 % z hodnoty úvěru, nejvýše však 1 000 000 Kč

 • Zvláštní podporované aktivity (zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, podnikatelská centra) mohou čerpat příspěvek na úroky až do výše 15 % z hodnoty úvěru, nejvýše však 4 000 000 Kč

 • Úroková sazba je dohodnuta individuálně dle charakteru projektu
   

Program EXPANZE mohou využít živnostníci, malé a střední firmy

 •  S maximálně 250 zaměstnanci, s obratem nejvýše 50 mil. EUR a bilanční sumou max. 43 mil. EUR

 • S oprávněním podnikat v ČR, registrací k dani z příjmu, bez závazků vůči FÚ a ČSSZ

 • Podnikající na příklad v oborech zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod, maloobchod, ICT, poradenství, výzkum, vývoj a další

Program EXPANZE je kombinací investičního úvěru od MONETA Money Bank a úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky na jeden investiční záměr klienta.