Program Expanze - investiční úvěr pro firmy i živnostníky

Program EXPANZE je kombinací investičního úvěru od MONETA Money Bank a úvěru od Národní rozvojové banky na jeden investiční záměr klienta.

Zvýhodněné financování ve spolupráci s NRB

Benefity a hlavní parametry úvěru od NRB

  • Úvěr je poskytován bezúročně

  • Výše úvěru 1-45 mil. Kč, maximálně však 45 % způsobilých výdajů projektu

  • Prostředky mohou být použity na nákup nových strojů a zařízení, ke koupi nebo rekonstrukci staveb pro podnikatelské účely, k pořízení technologií, programů, licencí a softwaru 

  • Doba splatnosti až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)

  • Doba odkladu splácení až 3,5 roku

  • Podmínkou programu EXPANZE je, že alespoň 20 % celkové investice musí být financováno komerčním úvěrem
     

Program EXPANZE je kombinací investičního úvěru od MONETA Money Bank a úvěru od Národní rozvojové banky na jeden investiční záměr klienta.