MONETA se jako jediná banka v ČR přihlásila k Zásadám OSN pro odpovědné bankovnictví

MONETA Money Bank se stala oficiálním signatářem Zásad OSN pro odpovědné bankovnictví. Jednotná platforma pro udržitelný bankovní průmysl je tvořena partnerstvím mezi odpovědnými bankami na celém světě a Finanční iniciativou programu OSN pro životní prostředí (UNEP FI). Její úlohou je spolupráce na naplnění Pařížské dohody o změně klimatu a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Banka tak postupuje v souladu s přípravou svojí ucelené ESG strategie, kterou představí letos v listopadu.

„Se zaváděním principů sociální a enviromentální udržitelnosti máme v MONETA Money Bank bohaté zkušenosti a ve snaze o tvorbu udržitelných hodnot pro naše klienty, akcionáře i společnost celkově jsme dosáhli několika významných milníků. Jsem velmi rád, že jsme první bankou v Česku, která se zavázala dodržovat zásady UNEP FI pro zodpovědné bankovnictví, a to v době, kdy je podobných aktivit naléhavě zapotřebí,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

MONETA se tak připojila k největší globální bankovní komunitě na světě zaměřené na udržitelné finance, sdílení osvědčených postupů a spolupráci na průkopnických nástrojích, které jsou přínosem pro celé odvětví. „Chceme ukázat, že dobře nastavené bankovní produkty, služby a zároveň vztahy s klienty, akcionáři i veřejností mohou urychlovat změny, jež jsou v kontextu dnešní environmentálních výzev pro současnou i budoucí generaci nezbytné,“ uvedla ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že banka představí svou komplexní ESG strategii s konkrétními postupy v listopadu.

Zásady OSN pro odpovědné bankovnictví jsou důležitým rámcem a návodem pro zajištění souladu strategií a postupů bank s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje a Pařížské dohody o klimatu. Banky, které tyto zásady podepsaly, se zavazují být ambiciózní ve snaze učinit z udržitelnosti jeden ze základů svého podnikání. Signatářské banky podle stanovených zásad měří environmentální a sociální dopady svých podnikatelských aktivit a pravidelně o nich informují. MONETA se již letos na jaře stala signatářem United Nations Global Compact, další iniciativy OSN. Ta sdružuje přibližně 12 tisíc firem z více než 145 států světa, což z ní činí největší dobrovolnou firemní platformu světa.

Politiku trvalé udržitelnosti má MONETA nastavenou od roku 2016, kdy vstoupila na burzu. Doposud se jí podařilo snížit vlastní uhlíkovou stopu o více než 58 %, její firemní vozový park tvoří 68 elektromobilů, což je druhá největší elektrifikovaná flotila v zemi. Do všech poboček a obou centrál nakupuje výhradně zelenou elektřinu. Aktivní je i na poli tzv. sociální odpovědnosti: má jeden z nejnižších poměrů rozdílu mezi mzdovým ohodnocením mužů a žen v zemi, přispívá rodinám zaměstnanců na chůvy a mateřské školy, v době pandemie doplácela rodičům/samoživitelům rozdíl mezi ošetřovným a mzdou. Letos v březnu banka také srovnala pracovně-právní podmínky svých LGBT zaměstnanců, když jim přiznala právo na placené volno při uzavření registrovaného partnerství stejně, jaké přiznává tuzemská legislativa heterosexuálům. Ženy pak v nejvyšším vedení banky tvoří 30 %. Pro případy, kdy klienti vlivem krizové životní situace nejsou schopni splácet své závazky vůči bance, MONETA zřídila v květnu nadaci Clementia, prostřednictvím které byly doposud odpuštěny dluhy v hodnotě 2 642 709 korun.