Co přesně musím doložit jako doklad toho, že jsem půjčku využil na správný účel?

Do 12 měsíců od sjednání je třeba doložit jednu z těchto variant:

  • Projektovou dokumentaci – jednu až dvě stránky, ze kterých je patrné, na co projekt je a pro koho
  • Fotografii nemovitosti před úpravami a po úpravách, a to včetně čísla popisného
  • Fakturu k pořízenému zařízení

Doklad k Vámi vybranné variantě nám prosím zašlete na e-mail solarni-expres@moneta.cz.