Jak se při sjednání pojištění zohledňuje předchozí škodní průběh?

Využívá se matematické metody a přihlíží se k Vašim předchozím škodám. Na základě těchto informací se upraví cena pojištění: buď bude poskytnuta sleva, nebo může být cena trochu vyšší.

Sledují se pouze informace o škodách, které se týkají stejného typu pojištění (např. povinné ručení, havarijní pojištění) a stejné skupiny vozidel. Informace, které se zohledňují, jsou o vozidlech mladších než 20 let.

Tyto informace zahrnují:
a) Jak dlouho jste měli základní pojištění (vyjádřeno v měsících)
b) Počet škod hrazených z pojištění
c) Celková doba trvání Vašeho pojištění

Vozidla jsou rozdělena do 8 skupin dle kategorie na motocykly, osobní nebo nákladní vozidla do 3 500 kg apod.

Pokud se zjistí dodatečné informace o Vašich předchozích škodách, které ovlivní cenu pojištění, pojišťovna si může nárokovat úhradu rozdílu mezi původně stanovenou cenou a tou, která by odpovídala skutečným podmínkám.