Co mám dělat, pokud dojde ke škodě na pojištěném majetku?

• Pokud škodu způsobí požár nebo jde o trestný čin (krádež, vandalismus), zavolejte vždy hasiče nebo policii.
• Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám (např. provizorně opravte poškozenou střechu, aby do objektu nezatékalo).
• Zdokumentujte vzniklou škodu (foto, video, zajistěte svědky), snažte se zachytit celkový pohled na poškozené věci i detaily poškozených částí.
• Vzniklou škodu co nejdříve oznamte Direct pojišťovně, a.s. kteří Vám obratem dají identifikační číslo pojistné události, domluví se s Vámi na dalším postupu a sdělí, jaké dokumenty od Vás bude potřebovat. V případě potřeby k Vám Direct pojišťovna, a.s. pošle jejich mobilního technika.