Jak postupovat v případě odcizení nebo poškození vozidla?

Když dojde k poškození nebo odcizení vozidla, co nejdříve dejte pojišťovně vědět. Využít můžete on-line hlášení. Pokud to situace vyžaduje, oznamte tuto skutečnost i Policii ČR.