Záruční program COVID II pro firmy zasažené koronavirem

Ve spolupráci s ČMZRB jsme pro Vás připravili výhodný úvěr s dotací úrokové sazby a Zárukou ČMZRB z programu COVID II

Snadný přístup k provoznímu financování pro živnostníky a malé a střední podnikatele

Parametry finančního příspěvku na úhradu úroků

Pro koho je program COVID II vhodný?

 • Jsem živnostník, malý nebo střední podnikatel (splňuji definici MSP)

 • Musel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci

 • Potřebuji profinancovat provozní výdaje, jako jsou mzdy, nájemné, energie, faktury, zásoby apod.

 • Podnikám v České republice

 • Profinancování mých provozních potřeb se vztahuje k mým aktivitám mimo území Prahy

  Záruční program COVID II není určen pro klienty podnikající v AGRO. Více informací o programu včetně žádostí o záruku najdete na stránkách ČMZRB.

Parametry programu COVID II

 • Záruka ČMZRB jistiny komerčního úvěru až do výše 80 %
 • Výše zaručovaného úvěru až 15 mil. Kč
 • Typ úvěru Revolving, Provozní splátkový úvěr
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
 • Doba ručení až 3 roky

Potřebujete více informací?

Co lze z programu zafinancovat

 • Náklady na mzdy a na energie

 • Platby za nájemné

 • Úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur

 • Předfinancování pohledávek

 • Pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku