Article main image
Byznys

10 tipů, jak zvýšit pravděpodobnost schválení úvěru pro živnostníky a malé firmy

Zvažujete, že si v blízké době vezmete podnikatelský úvěr? Ať už chcete podpořit provoz svého podnikání, či investovat do dlouhodobého rozvoje, schvalování úvěru má svá pravidla. Jak zvýšit pravděpodobnost schválení podnikatelského úvěru? Máme pro Vás 10 jednoduchých tipů.

Tento článek vznikl ve spolupráci s Ing. Pavlem Krobem (Senior bankéř pro živnostníky a malé firmy)

1. Ověřte si, zda někde nedlužíte

Při schvalování úvěru si banka vždy ověřuje tzv. bonitu klienta, při které zjišťuje i stav Vašich závazků. Zjistit, zda někde nedlužíte, zabere nějaký čas a bude Vás to stát i nějaké peníze. Neexistuje bohužel žádný veřejně přístupný centrální registr, kde by se daly jednoduše dohledat všechny Vaše dluhy nebo neuhrazené závazky. Zjistit to můžete jedině tak, že postupně zkontrolujete různé registry a databáze nebo si Vaše závazky ověříte u firem, u kterých byste mohli mít potencionální dluh.

Jak zjistit, zda někde nedlužím?

Prvním krokem, který byste měli udělat je sepsat si seznam všeho, co pravidelně nebo příležitostně platíte. Udělejte si seznam všech půjček, kreditních karet, nákupů na splátky, které nyní splácíte nebo jste spláceli v minulosti. Nezapomeňte ani na zdravotní a sociální pojištění a Finanční úřad. Poté je postupně projděte a zkontrolujte, zda něco nedlužíte u příslušných společností nebo v registrech.

V České republice existují 4 důležité registry, které jsou oficiální a věrohodné:

Bankovní registr klientských informací (BRKI)cbcb.cz

 • Oficiální registr, do kterého především české banky zadávají informace o klientech
 • Zkontrolujte jej, pokud jste někdy v minulosti měli: bankovní úvěrový produkt - půjčka, kontokorent, kreditní karta, hypotéka apod.
 • Cena za elektronický výpis je 100 Kč
 • Papírový výpis stojí 200 Kč

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)cncb.cz

 • Oficiální registr nebankovních úvěrových společností
 • Zkontrolujte jej, pokud jste někdy v minulosti měli: auto na splátky nebo na leasing, půjčku u nebankovních společností, cokoliv dalšího na splátky apod.
 • Cena za elektronický výpis je 100 Kč
 • Papírový výpis stojí 200 Kč

SOLUS (zájmové sdružení právnických osob)solus.cz

 • Registr, který sdružuje různé české firmy
 • Zkontrolujte jej, pokud jste někdy v minulosti měli: nákup na splátky nebo nebankovní půjčku, nedoplatek za telefon, kabelovou televizi, internet, elektřinu, plyn, vodu apod.
 • Cena za výpis s jednorázovým SMS kódem je 30 Kč + 99 Kč za výpis
 • Papírový výpis stojí 200 Kč

CEE (centrální evidence exekucí)ceecr.cz

 • Databáze exekucí vymáhaných členy exekutorské komory
 • Cena za prověření na webu CEE stojí 120 Kč za přístupové údaje + 60 Kč za každé hledání
 • V tištěné podobě na CzechPoint stojí výpis 50 Kč

Zdravotní pojištění

Spojte se s Vaší zdravotní pojišťovnou, kde Vám na počkání a bezplatně vystaví výpis z Vašeho účtu nebo potvrzení o bezdlužnosti. Pro konkrétní postup kontaktuje svoji zdravotní pojišťovnu.

Sociální pojištění

Dluh na sociálním pojištění si můžete zjistit na místní pobočce ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), tedy na OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Potvrzení by mělo být na počkání a zdarma.

Finanční úřad

Na Finančním úřadě je možné požádat o potvrzení o bezdlužnosti, které stojí 100 Kč.

2. Plaťte včas a řádně své splátky a závazky

Často se stává to, že klienti nevěnují řádnému splácení dostatečnou pozornost. Přitom je veškerá Vaše platební morálka zaznamenávaná do registrů. V případě řádného splácení úvěrů v minulosti získáváte kladné body. Naopak opožděné splátky mohou budoucí věřitele varovat nebo úplně odradit. Do registrů se nezapisují jen bankovní a nebankovní úvěry, ale také problémy s placením energií, mobilních služeb a dalších závazků. Banky se obvykle řídí podle všech záznamů za posledních 3–5 let. V případě placení závazků bankám je vhodné nastavit si splatnost úvěru ideálně pár dní po splatnosti Vámi vystavených faktur, a to s několikadenní rezervou.

TIP: Datum splátky úvěru doporučujeme nastavit do 25. dne v měsíci. Velmi nevhodné je mít datum splátky na 30. nebo 31. dne v měsíci, jelikož ne všechny měsíce mají tolik dní.

Příklad:

Obvykle Vám chodí platby za vystavené faktury k 10. dni v měsíci, nastavte si splatnost úvěru nejdříve na 15. MONETA Money Bank si splátky úvěru inkasuje sama. Proto je potřeba mít v daný den dostatek prostředků na účtu, či povolenou možnost účet přečerpat (provozní úvěr, kontokorent).

3. Optimalizujte daňové přiznání k dani z příjmu

Věnujte dostatečnou pozornost zejména těmto částem daňového přiznání:

 1. Řádek 101 přílohy č. 1 daňového přiznání – příjmy z podnikání
 2. Řádek 104 - zisk/ztráty
 3. Různé schvalovací strategie dávají různou váhu těmto údajům. Obecně platí, že je dobré mít kladný zisk a dostatečné příjmy.

Odpisy hmotného majetku doporučujeme doplňovat do tabulky 2, přílohy č. 1. (uplatněné odpisy celkem), aby s nimi mohla banka počítat (ve prospěch klienta). Je zbytečné se započtením odpisů investičního majetku dostávat do ztráty, kterou si sice v následujících letech můžete odečíst, ale pak již nemá vliv na snížení odvodů za sociální a zdravotní pojištění, tak jako v případě odpisů. U výdajových paušálů však odpisy majetku nehrají roli, neboť jsou v tomto paušálu již započítány.

U právnických osob sleduje banka to samé – tržby a zisk, dále pak ideálně kladný vlastní kapitál. Banky vždy sledují výši stávajících závazků klienta a zpravidla nedovolí jeho předlužení.

4. Dokládání příjmů, aneb ukládejte si elektronicky podané daňové přiznání

Pokud jde o dokládání příjmů u živnostníků, banka v některých případech akceptuje prohlášení o výši příjmů. Jindy umí klientovi nabídnout financování na míru na základě informací z veřejných registrů. V ostatních případech a u právnických osob požaduje podle výše úvěru doložení daňového přiznání (u účetnictví i včetně rozvahy a výkazů zisků a ztrát) za loňský nebo i předloňský rok.

Pro žádost o úvěr u MONETA Money Bank Vám postačí i neověřené daňové přiznání. Ověřené daňové přiznání stačí doložit až po schválení úvěru.

Jako ověřené daňové přiznání akceptují banky opis vybraných údajů z daňového přiznání nebo kopii daňového přiznání potvrzenou Finančním úřadem. V MONETA Money Bank umíme zpracovat daňová přiznání odeslaná přes EPO, či datovou schránku. Odeslanou zprávu a doručenku si uložte do svého počítače, abyste je měli k dispozici. V datové schránce se dokumenty uchovávají 3 měsíce, poté jsou smazány.

V případě, že jste příliš časově vytížení a nemůžete doložit daňové přiznání v elektronické podobě, bankéř pro živnostníky a malé firmy v MONETA Money Bank je na základě Vaší plné moci schopen daňové přiznání vyřídit sám.

5. Nebojte se konsolidovat

MONETA Money Bank nabízí Konsolidaci pro živnostníky a malé firmy a Konsolidaci podnikatelských úvěrů. Díky tomu si můžete zkonsolidovat některé stávající splátkové úvěry, kreditní karty, kontokorenty, které máte nejen u nás, ale i v jiných bankách.

Klienti mají často několik kreditních karet, kontokorentů a splátkových úvěru s různými úrokovými sazbami, délkou trvání apod. Konsolidace umí tyto produkty „zabalit“ do jednoho splátkového úvěru a ještě může vytvořit prostor pro další financování. Konsolidací se dá snížit celková měsíční splátka i finální úroková sazba.

MONETA Money Bank ke konsolidaci potřebuje vždy dva doklady – doklad o vzniku závazku (např. smlouva o úvěru) a doklad o splácení (výpis z úvěrového či běžného účtu, výpis z kreditní karty apod.).

6. Vybírejte ze všech produktů banky

Banky nabízejí celou řadu produktů, které mají různé vlastnosti a různé využití. Poraďte se se svým bankéřem pro živnostníky a malé firmy, který Vám doporučí nejlepší řešení.

Obecně se jedná o tyto typy úvěrových produktů:

Splátkové nezajištěné úvěry

Půjčky bez zajištění nemovitostí. Jsou vhodné na investice a mají splatnost obvykle nad 1 rok.

Provozní úvěry

Provozní úvěry slouží jako rezerva na nečekané výdaje. Například k vykrytí časového prodlení splatnosti faktur. Vystavíte fakturu, čekáte na proplacení, ale mezitím potřebujete nakoupit materiál, zboží, zaplatit výplaty – sáhnete tedy do rezervy na účtu. Jakmile je faktura uhrazena, účet se zase dostane do plusu.

Kreditní karta

Kreditní karta je platební nástroj, u kterého je obvykle bezúročné období a řada dalších výhod. Kromě bezúročného období a bonusů, získáte také důvěru banky, která Vám schválí revolvingový úvěrový rámec. Klienti ji často využívají pro zapůjčení vozu v zahraničí, rezervaci hotelu a přirozeně pro každodenní nákupy a platby na internetu.

Výše uvedené produkty jsou zpravidla nezajištěné a neúčelové. Jejich vyřízení trvá v řádu hodin, maximálně dnů, (online v řádu minut).

Zajištěné úvěry

Dalšími úvěrovými produkty jsou úvěry zajištěné. Zpravidla klient ručí nemovitostí.

Jedná se například o produkt pro živnostníky a firmy Express Business zajištěný nebo Živnostenská hypotéka. Slouží například ke koupi domu na náměstí, kde je v přízemí prodejna (provozovna) a v patrech jsou byty.

Tyto úvěry jsou na vyřízení složitější než výše uvedené nezajištěné produkty a jejich vyřízení trvá v řádu týdnů.

Individuální úvěry

Jedná se o úvěry, které slouží k různým účelům, s různými formami zajištění i bez zajištění. Často s podporou dotačních programů, záruk (EIF, ČMRZB), fondů (PGRLF) apod. Jde často o úvěry pro zemědělce na nákup půdy, zemědělské techniky apod.

Leasing

Financování osobních a nákladních aut, technologií, stavebních strojů, zdravotnické techniky apod.

7. Dodržujte obratovou podmínku a buďte aktivní

U kontokorentních úvěrů existuje tzv. obratová podmínka. U tohoto typu produktů banka sleduje, kolik prostředků na účet měsíčně přijde. Za splnění obratové podmínky se nepočítá, pokud si prostředky na účet převedete z Vašeho jiného účtu, či prostředky vložíte na účet a hned je vyberete. Banka to vnímá jako fiktivní obraty a z kalkulace je vyjme. Nedodržování obratové podmínky může vyústit ve snížení úvěrového limitu. Ke snížení úvěrového limitu, či zesplatnění kontokorentu (jeho převedení na splátkový úvěr) banka může přikročit v případě opakovaného nedodržování obratové podmínky.

8. Nebojte se online sjednání

MONETA Money Bank je jeden z digitálních leaderů na bankovním trhu a neustále se v online oblasti vylepšuje a inovuje své postupy a technologie. Díky tomu můžete řešit Vaše finanční potřeby pohodlně a bezpečně online kdykoliv a kdekoliv. Online si u MONETA Money Bank můžete založit běžný účet, sjednat půjčku, kontokorent nebo kreditní kartu. Vaši platební kartu si můžete přidat online do Google Pay nebo Apple Pay pro jednoduché bezkontaktní placení. Pro snadné zadávání plateb a přehled ve Vašich financích můžete využít Internet Banku a mobilní aplikaci Smart Banka, která získala řadu ocenění a patří mezi nejlépe hodnocené mobilní aplikace v České republice a na Slovensku.

9. Rozmyslete si dobře, zda je nutné brát si další úvěr

Předem si vždy dobře rozmyslete, na co a proč si úvěr berete. Zda na rozvoj podnikání a předpokládané zvýšení budoucích příjmů, či snížení nákladů, nebo zda se jedná o úvěr na zbytnou potřebu (lepší mobil, vánoční dárky, dovolená).

Můžete se pak dostat do situace, kdy nebudete mít na splátky a vzít si další úvěr není dobré řešení. Banka Vám také může odmítnout cokoliv půjčit a často nepomůže ani konsolidace, neboť celková suma závazků již překročila financovatelnou mez. Přemýšlejte i nad tím, zda si berete splátkový produkt nebo zda se jedná o kontokorentní úvěr, který se pravidelně nesplácí. Dobře si promyslete i Váš podnikatelský záměr a předpokládané příjmy s ohledem na budoucnost.

10. Buďte vidět a buďte aktuální

Dbejte i na to, abyste ve veřejných rejstřících, jako je Justice, Ares, Živnostenský rejstřík měli uvedené správné údaje a aktualizujte je, pokud se změní. Máte vlastní web, LinkedIn nebo Facebook? Pokud ano, věřte tomu, že schvalovatelé se na ně dívají. Proto je vhodné stránky mít, udržovat je aktuální, a to včetně kontaktních údajů. Popište své podnikání, svoji živnost a uveďte, v čem jste unikátní na trhu a pochlubte se referencemi.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Potřebujete více informací?