Bankovní záruky

Získejte kvalitní zajištění závazku

 

Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí příjemce záruky do výše určité peněžní částky, podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.

Nabízíme poskytnutí záruk tuzemských i zahraničních:

 • Záruky platební - zajišťují splnění platebních závazků odběratele,
  např. záruka za úhradu kupní ceny (faktury), za splacení úvěru, za zaplacení leasingových splátek, za nájemné
 • Přísliby výše uvedených platebních záruk
 • Záruky neplatební - zajišťují splnění závazků dodavatele, např. záruka za nabídku do veřejné soutěže, záruka za vrácení platby předem (akontační), záruka za splnění závazků ze smlouvy (kauční), záruka za plnění závazků po dobu záruční doby (zádržné)
 • Přísliby výše uvedených neplatebních záruk
 • Další záruky - za mýtné ČR a SR, za zajištění spotřební daně, za karnety TIR

V případě potřeby většího počtu záruk můžete požádat o schválení rámce pro poskytování bankovních záruk.

Nabízíme posouzení textu a ověření právoplatnosti záruk vystavených ve prospěch našich klientů zahraniční nebo jinou tuzemskou bankou
(tzv. avizované záruky), příp. také zprostředkování plnění z těchto záruk

Postup získání:

 • kontaktujte komerčního bankéře na vybraných obchodních místech
  MONETA Money Bank, kde obdržíte formulář žádosti o poskytnutí bankovní záruky.
 • spolu s žádostí o poskytnutí bankovní záruky je nutno předložit podklady pro zhodnocení ekonomického rizika klienta a také podklad pro vystavení záruky (dle typu záruky - např. objednávku nebo kontrakt, smlouvu o dílo, vyhlášení veřejné soutěže v obchodním věstníku apod.)
 • bankovní záruka musí být zajištěna zpravidla v plné výši zaručovaného závazku, např. zástavním právem ke vkladu,
  k nemovitostem, k pohledávkám, směnkou avalovanou třetí osobou, apod.
 • Vaše případné dotazy rádi zodpovíme i po vyplnění formuláře žádost
  o informace

Europlatby

Standardizovaná zahraniční platba
za fixní zvýhodněný poplatek,
splňující určité podmínky.

Více

EU Servis

Vaše cesta k dotacím
ze strukturálních fondů Evropské unie.

Více

Platební styk

Hotovostní i bezhotovostní,
tuzemské i zahraniční operace podle Vašich potřeb.

Více

EU Investice

Spolupracujeme s Evropským
investičním fondem (EIF). Zajištění
úvěru je rychlé a méně náročné.

Více