Může žádat i právnická osoba?

V případě právnické osoby může žádat společnost s ručením omezením, pokud vlastnický podíl žen dosahuje minimálně 50 % a zároveň je splněna podmínka mikropodniku.