Je možné kombinovat záruční programy z Evropského investičního fondu a ČMZRB?

Ano. Na jeden úvěr je možná pouze jedna záruka.