Jaké podmínky musí žadatel o program EaSI splňovat?

  • Mikro podnik (tj. právnická osoba či osoba samostatně výdělečně činnou), tj. splňuje kritéria mikro podniku podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků oznámeného pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věstník L 124, 20.5.2003, str. 36), zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat a nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 000 000 EUR, a to v součtu se zaměstnanci a finančními hodnotami partnerských a propojených podniků, má-li takové.
  • Jste osoba nacházející se ve znevýhodněné pozici ve smyslu přístupu na konvenční úvěrový trh a zároveň usilujete o rozvoj svého podnikání, ať již jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako právnická osoba se statusem mikropodniku.
  • Máte oprávnění k podnikání a podnikáte na území České republiky.
  • Vaše činnost není v podstatné části zaměřena na produkci a obchod s tabákovými výrobky a destilovanými alkoholickými nápoji, zbraněmi a municí ani není zaměřena na odvětví podléhající omezením (protizákonné aktivity, činnost kasin a sázení po internetu včetně internetových hazardních her, tvorba a šíření pornografie, nezákonné nakládání s elektronickými daty, oblast vědy zabývající se klonováním lidí nebo genetickým modifikováním organismů), včetně financování těchto aktivit nebo výzkumu a vývoje IT řešení vztahujících se k uvedeným aktivitám.
  • Nejste v insolvenci, v úpadku ani hrozícím úpadku nebo likvidaci.
  • V rámci svých obchodních činností se neúčastníte nezákonných aktivit podle právního řádu ČR nebo země svého sídla, je-li odlišná od České republiky (včetně práva EU, aplikovatelného mezinárodního práva apod.).
  • Kompletní podmínky programu EaSI se dozvíte u svého bankéře.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5